1
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Për pjesëmarrjen në programin e trajnimeve dhe granteve për të mbështetur vendosjen e masave agro-ekologjike në pellgjet e lumit Ibër, Moravë e Binçës dhe Lepenc

Afati per aplikim deri me 28 Tetor 2022

Për më shumë detaje, dhe formën e aplikimit (aplikacionin) dhe adresen e aplikimit klikoni në linkun këtu.

Harta e Pellgjeve dhe Komunave, fermerët e pranueshëm për trajnim dhe grante

Lista e Komunave sipas Pellgjeve të Lumenjëve


Serbisht:

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Za učešće u programu obuke i grantova za podršku uvođenju agroekoloških mera u slivove reka Ibar, Morava i Lepenca

Za više detalja, obrazac za prijavu (prijavu) i adresu prijave kliknite na link ovde

Mape slivova i općina u kojima poljoprivrednici ispunjavaju uslove za grant

Spisak opština po slivu

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management