Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PROFILI I KOMPANISË
Save the Children
savethechildren.net
Numri i Telefonit: 038551691
Adresa: Rr Filip Shiroka nr. 27. 10000 Pristina, Kosovo
Qyteti: Prishtinë
Numri i Telefonit: 038551691
Adresa: Rr Filip Shiroka nr. 27. 10000 Pristina, Kosovo
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Save the Children është organizatë udhëheqëse botërore për fëmijët, e cila  lufton për të drejtat e tyre. Kjo organizatë ndihmon fëmijët, që të përmbushin potencialin e tyre. Përmes punës, në rreth 120 vende, Save the Children vendos në rend të parë fëmijët më të privuar dhe më të margjinalizuar.

Save the Children, ofron karrierë në një gamë të gjerë profesionesh - qoftë në departamentet e zhvillimit ndërkombëtar ose punës humanitare, apo në funksionet tona mbështetëse si HR, IT, Financa, Departament Ligjor apo Siguri Globale. Cilido qoftë profesioni apo niveli i karrierës suaj, kontributi juaj do të ndihmojë që zërat e fëmijëve të dëgjohen në nivelet më të larta dhe që të arrihet strategjia globale, Ambicjen për Fëmijët 2030, dhe të arrihet deri tek çdo fëmijë i fundit.

Pse të punoni për Save the Children?

Puna në Save the Children është sfiduese, por gjithashtu jashtëzakonisht shpërblyese. Në Save the Children, ju do të jeni në një shoqëri të mirë, duke punuar me individë të talentuar dhe të prirur për të siguruar që të gjithë fëmijët të mbijetojnë, të mësojnë dhe të mbrohen.

Save the Children kërkon kandidatë që ndajnë pasionin dhe përkushtiminpër të bërë një ndryshim të vërtet në botë. Kandidatët që kanë një nivel të lartë të kompetencës teknike dhe janë në gjendje të punojnë në bashkëpunim në një organizatë shumë të matrifikuar dhe shumë kulturore.

Mbajtja e fëmijëve dhe stafit të sigurt

Save the Children beson se të gjithë fëmijët duhet të ruhen nga të gjitha format e abuzimit, shfrytëzimit apo cënimit. Kjo organizatë angazhohet të jetë organizatë e sigurt për fëmijët. Kjo do të thotë që njerëzit me të cilët ata vijnë në kontakt, duke përfshirë stafin, vullnetarët, partnerët dhe palët e tjera të treta, kontrollohen dhe trajnohen për t'i mbajtur fëmijët të sigurt. Kjo gjithashtu do të thotë, se reagimet  avokuese, zhvilluese dhe emergjente nuk i shkaktojnë padashje dëm fëmijëve. Të gjithë punonjësve u kërkohet që të angazhohen aktivisht dhe të zbatojnë politika rreth mbrojtjes së fëmijëve dhe sjelljen ndaj tyre, si në jetën e tyre profesionale ashtu edhe në jetën personale.

Save the Children në Kosovë

Save the Children është ndër organizatat e para dhe kryesore që punon për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, që nga viti 1997 me seli kryesore në Prishtinë dhe me një nëndegë në pjesën veriore të Mitrovicës. 

Save the Children punon në këto fusha:

  • Arsim
  • Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve
  • Qeverisja për të drejtat e fëmijëve
  • Shëndeti dhe ushqyeshmëria
  • Reagimi humanitar

Pjesëmarrja aktive e fëmijëve në planifikimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së kësaj organizate si dhe lidhjet me ministritë, insitucionet dhe komunitetin në përgjithësi, qoftë në nivel lokal apo nacional, janë ndër faktorët kyç që e veçojnë organizatën Save the Children.

Për të aplikuar për vend pune në Save the Children në Kosovë, do t'ju duhet të dërgoni CV dhe letër motivuese të përditësuar në një dokument të vetëm, përmes emailit scik@savethechildren.org 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur, të cilët plotësojnë kriteret e caktuara, do të kontaktohen nga organizata. Kompetencat e organizatës fokusohen në:

Udhëheqje: Aftësitë e lidershipit, dhënien e rezultateve dhe zhvillimin e vetes dhe të tjerëve

Të menduarit: Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja, inovimi dhe adaptimi, dhe aplikimi i ekspertizës teknike dhe profesionale

Angazhim: Komunikimi me ndikim, puna në mënyrë efektive me të tjerët dhe rrjetëzimi.

Rreth Kompanisë
					 

Save the Children është organizatë udhëheqëse botërore për fëmijët, e cila  lufton për të drejtat e tyre. Kjo organizatë ndihmon fëmijët, që të përmbushin potencialin e tyre. Përmes punës, në rreth 120 vende, Save the Children vendos në rend të parë fëmijët më të privuar dhe më të margjinalizuar.

Save the Children, ofron karrierë në një gamë të gjerë profesionesh - qoftë në departamentet e zhvillimit ndërkombëtar ose punës humanitare, apo në funksionet tona mbështetëse si HR, IT, Financa, Departament Ligjor apo Siguri Globale. Cilido qoftë profesioni apo niveli i karrierës suaj, kontributi juaj do të ndihmojë që zërat e fëmijëve të dëgjohen në nivelet më të larta dhe që të arrihet strategjia globale, Ambicjen për Fëmijët 2030, dhe të arrihet deri tek çdo fëmijë i fundit.

Pse të punoni për Save the Children?

Puna në Save the Children është sfiduese, por gjithashtu jashtëzakonisht shpërblyese. Në Save the Children, ju do të jeni në një shoqëri të mirë, duke punuar me individë të talentuar dhe të prirur për të siguruar që të gjithë fëmijët të mbijetojnë, të mësojnë dhe të mbrohen.

Save the Children kërkon kandidatë që ndajnë pasionin dhe përkushtiminpër të bërë një ndryshim të vërtet në botë. Kandidatët që kanë një nivel të lartë të kompetencës teknike dhe janë në gjendje të punojnë në bashkëpunim në një organizatë shumë të matrifikuar dhe shumë kulturore.

Mbajtja e fëmijëve dhe stafit të sigurt

Save the Children beson se të gjithë fëmijët duhet të ruhen nga të gjitha format e abuzimit, shfrytëzimit apo cënimit. Kjo organizatë angazhohet të jetë organizatë e sigurt për fëmijët. Kjo do të thotë që njerëzit me të cilët ata vijnë në kontakt, duke përfshirë stafin, vullnetarët, partnerët dhe palët e tjera të treta, kontrollohen dhe trajnohen për t'i mbajtur fëmijët të sigurt. Kjo gjithashtu do të thotë, se reagimet  avokuese, zhvilluese dhe emergjente nuk i shkaktojnë padashje dëm fëmijëve. Të gjithë punonjësve u kërkohet që të angazhohen aktivisht dhe të zbatojnë politika rreth mbrojtjes së fëmijëve dhe sjelljen ndaj tyre, si në jetën e tyre profesionale ashtu edhe në jetën personale.

Save the Children në Kosovë

Save the Children është ndër organizatat e para dhe kryesore që punon për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, që nga viti 1997 me seli kryesore në Prishtinë dhe me një nëndegë në pjesën veriore të Mitrovicës. 

Save the Children punon në këto fusha:

  • Arsim
  • Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve
  • Qeverisja për të drejtat e fëmijëve
  • Shëndeti dhe ushqyeshmëria
  • Reagimi humanitar

Pjesëmarrja aktive e fëmijëve në planifikimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së kësaj organizate si dhe lidhjet me ministritë, insitucionet dhe komunitetin në përgjithësi, qoftë në nivel lokal apo nacional, janë ndër faktorët kyç që e veçojnë organizatën Save the Children.

Për të aplikuar për vend pune në Save the Children në Kosovë, do t'ju duhet të dërgoni CV dhe letër motivuese të përditësuar në një dokument të vetëm, përmes emailit scik@savethechildren.org 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur, të cilët plotësojnë kriteret e caktuara, do të kontaktohen nga organizata. Kompetencat e organizatës fokusohen në:

Udhëheqje: Aftësitë e lidershipit, dhënien e rezultateve dhe zhvillimin e vetes dhe të tjerëve

Të menduarit: Zgjidhja e problemeve dhe vendimmarrja, inovimi dhe adaptimi, dhe aplikimi i ekspertizës teknike dhe profesionale

Angazhim: Komunikimi me ndikim, puna në mënyrë efektive me të tjerët dhe rrjetëzimi.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management