1
PROFILI I KOMPANISË
Banka Kombëtare Tregtare
bkt-ks.com
Email: fkerkezi@bkt.com.al
Numri i Telefonit: 038-666-666
Adresa: Rr. Ukshin Hoti, No.29, Qyteza Pejton, Prishtinë-Kosovë
Qyteti: Prishtinë
Email: fkerkezi@bkt.com.al
Numri i Telefonit: 038-666-666
Adresa: Rr. Ukshin Hoti, No.29, Qyteza Pejton, Prishtinë-Kosovë
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë filloi aktivitetin e saj në Nëntor të vitit 2007, ku tashmë operon me 27 degë. BKT Kosova ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe produkteve bankare për klientët individë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për korporatat. Banka Kombëtare Tregtare in Kosovo started its activites in November 2007, and currently operates with 27 branches.BKT Kosova offers a wide range of banking products and services for individuals, small and medium entrprises and corporates.

Banka Kombëtare Tregtare me emërtimin e që ka sot u themelua në janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). Ndërkohë sot BKT është banka më e madhe e dhe më e vjetër tregtare në Shqipëri. Aktivet dhe pasivet nga aktivitetet e këtyre subjekteve iu transferuan llogarive të BKT-së që prej formimit të saj.

 

Rreth Kompanisë
					 

Banka Kombëtare Tregtare në Kosovë filloi aktivitetin e saj në Nëntor të vitit 2007, ku tashmë operon me 27 degë. BKT Kosova ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe produkteve bankare për klientët individë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe për korporatat. Banka Kombëtare Tregtare in Kosovo started its activites in November 2007, and currently operates with 27 branches.BKT Kosova offers a wide range of banking products and services for individuals, small and medium entrprises and corporates.

Banka Kombëtare Tregtare me emërtimin e që ka sot u themelua në janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). Ndërkohë sot BKT është banka më e madhe e dhe më e vjetër tregtare në Shqipëri. Aktivet dhe pasivet nga aktivitetet e këtyre subjekteve iu transferuan llogarive të BKT-së që prej formimit të saj.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet