PROFILI I KOMPANISË
Kreditimi Rural i Kosovës
krk-ks.com
Email: fatmir.boqolli@krk-ks.com
Numri i Telefonit: 038 222 345
Adresa: Rr. Behije Dashi, Nr.4, Prishtinë
Qyteti: Prishtinë
Email: fatmir.boqolli@krk-ks.com
Numri i Telefonit: 038 222 345
Adresa: Rr. Behije Dashi, Nr.4, Prishtinë
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Kreditimi Rural i Kosovës është institucion mikrofinanciar (mikrokreditor) i cili ofron kredi për fermerët, individët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë me qëllim të krijimit të të ardhurave, punësimit, përmirësimit të kushteve të jetës dhe zhvillimit ekonomik.

Çka ofron KRK?

Në mënyrë që t’ua lehtësojë punën klientëve të vet, të krijojë kushte më të mira të jetës dhe të ndikojë zhvillimin ekonomik, KRK ofron për klientët e vet këto lloje të kredive:

 • Kredi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM)
 • Kredi investive për bujqësi
 • Kredi individuale
 • Kredi një (1) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period
 • Kredi dy (2) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period
 • Kredi të vogla për bujqësi, me grejs period
 • Kredi për biznese në ndërtimtari, me grejs period
 • Kredia për shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e energjisë

Misioni i Kreditimit Rural të Kosovës është të sigurojë qasje në shërbimet financiare për individët me të ardhura të ulëta në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet sektorin e bujqësisë dhe ndërtimin e një institucioni mikro-kreditor të qëndrueshëm që do të ndikojë zhvillimin e bujqësisë, zonave rurale si dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës në përgjithësi.

KRK është një punëdhënës i cili ofron një ambient të përshtatshëm për punë duke ofruar përkrahje në zhvillimin dhe ngritjen profesionale të stafit. Duke u nisur nga ofrimi i një kompenzimi të dinjitetshëm, punë ekipore dhe përkrahje të vazhdueshme, mundësi të barabarta që secili të mësojë dhe të rritet brenda institucionit, trajnime në ngritjen individuale dhe personale të stafit, etj.

Rreth Kompanisë
					 

Kreditimi Rural i Kosovës është institucion mikrofinanciar (mikrokreditor) i cili ofron kredi për fermerët, individët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë me qëllim të krijimit të të ardhurave, punësimit, përmirësimit të kushteve të jetës dhe zhvillimit ekonomik.

Çka ofron KRK?

Në mënyrë që t’ua lehtësojë punën klientëve të vet, të krijojë kushte më të mira të jetës dhe të ndikojë zhvillimin ekonomik, KRK ofron për klientët e vet këto lloje të kredive:

 • Kredi për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM)
 • Kredi investive për bujqësi
 • Kredi individuale
 • Kredi një (1) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period
 • Kredi dy (2) sezonale për bujqësi dhe blegtori, me grejs period
 • Kredi të vogla për bujqësi, me grejs period
 • Kredi për biznese në ndërtimtari, me grejs period
 • Kredia për shtimin e efikasitetit në shfrytëzimin e energjisë

Misioni i Kreditimit Rural të Kosovës është të sigurojë qasje në shërbimet financiare për individët me të ardhura të ulëta në zonat rurale dhe urbane të Kosovës, me prioritet sektorin e bujqësisë dhe ndërtimin e një institucioni mikro-kreditor të qëndrueshëm që do të ndikojë zhvillimin e bujqësisë, zonave rurale si dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës në përgjithësi.

KRK është një punëdhënës i cili ofron një ambient të përshtatshëm për punë duke ofruar përkrahje në zhvillimin dhe ngritjen profesionale të stafit. Duke u nisur nga ofrimi i një kompenzimi të dinjitetshëm, punë ekipore dhe përkrahje të vazhdueshme, mundësi të barabarta që secili të mësojë dhe të rritet brenda institucionit, trajnime në ngritjen individuale dhe personale të stafit, etj.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management