1
PROFILI I KOMPANISË
Deloitte Kosova
www2.deloitte.com
Email: korecruiting@deloittece.com
Numri i Telefonit: +383 38 760 300
Adresa: Rr. Ukshin Hoti, nr. 120, Kompleksi Ramiz Sadiku, Hyrja C3/2a, 10000 Prishtine
Qyteti: Prishtinë
Email: korecruiting@deloittece.com
Numri i Telefonit: +383 38 760 300
Adresa: Rr. Ukshin Hoti, nr. 120, Kompleksi Ramiz Sadiku, Hyrja C3/2a, 10000 Prishtine
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Deloitte është njëra nga kompanitë më të mëdha në botë që ofron shërbime profesionale financiare. 

Deloitte ishte e vetmja firmë ndërkombëtare në treg që në atë kohë ishte regjistruar në Kosovë. Deloitte Kosova është pjesë e Deloitte të Evropës Qendrore (DCE) dhe e vetmja kompania “Big 4” me 3 partner shqiptarë.

Me më shumë se 18 vite të operimit në Kosovë, Deloitte Kosova është kompani me reputacion dhe e gëzon veçorinë e të qenurit udhëheqës në treg për shërbime financiare.

Tregu aktual kërkon ekspertizë, të menduar inovativ, këmbëngulje dhe përvojë... kjo është ajo çfarë e  bënë Deloitte të dallueshëm.

Deloitte Kosova u shërben shumë prej kompanive më të mëdha në vend, institucioneve publike, private dhe kompanive të suksesshme në zbulimin dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme me të cilat ata ballafaqohen gjatë operimit të tyre apo edhe për të bërë përparim dhe rritje të biznesit. 

Deloitte ka zhvilluar një ekip të profesionistëve me përvojë për tu siguruar që klientët të pranojnë jo vetëm ekspertizën globale por gjithashtu njohuri dhe eksperiencë lokale të domosdoshme për sukses.

Profesionistët e Deloitte janë të përkushtuar për forcimin e përgjegjësisë së korporatës, ndërtimin e besimit të publikut, dhe të bëjnë një ndikim pozitiv në komunitetet e tyre.

Rreth Kompanisë
					 

Deloitte është njëra nga kompanitë më të mëdha në botë që ofron shërbime profesionale financiare. 

Deloitte ishte e vetmja firmë ndërkombëtare në treg që në atë kohë ishte regjistruar në Kosovë. Deloitte Kosova është pjesë e Deloitte të Evropës Qendrore (DCE) dhe e vetmja kompania “Big 4” me 3 partner shqiptarë.

Me më shumë se 18 vite të operimit në Kosovë, Deloitte Kosova është kompani me reputacion dhe e gëzon veçorinë e të qenurit udhëheqës në treg për shërbime financiare.

Tregu aktual kërkon ekspertizë, të menduar inovativ, këmbëngulje dhe përvojë... kjo është ajo çfarë e  bënë Deloitte të dallueshëm.

Deloitte Kosova u shërben shumë prej kompanive më të mëdha në vend, institucioneve publike, private dhe kompanive të suksesshme në zbulimin dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme me të cilat ata ballafaqohen gjatë operimit të tyre apo edhe për të bërë përparim dhe rritje të biznesit. 

Deloitte ka zhvilluar një ekip të profesionistëve me përvojë për tu siguruar që klientët të pranojnë jo vetëm ekspertizën globale por gjithashtu njohuri dhe eksperiencë lokale të domosdoshme për sukses.

Profesionistët e Deloitte janë të përkushtuar për forcimin e përgjegjësisë së korporatës, ndërtimin e besimit të publikut, dhe të bëjnë një ndikim pozitiv në komunitetet e tyre.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet