1
PROFILI I KOMPANISË
Down Syndrome Kosova
Email: info@downsyndromekosova.org
Numri i Telefonit: +381 38 610 715
Adresa: Rr.Kosta Novakovic 9/10
Qyteti: Prishtine
Email: info@downsyndromekosova.org
Numri i Telefonit: +381 38 610 715
Adresa: Rr.Kosta Novakovic 9/10
Qyteti: Prishtine
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.
Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të individëve me sindromë Down dhe familjarëve të tyre, duke avokuar dhe lobuar për të drejtat dhe respektimin e këtyre të drejtave, për ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirje të plotë në shoqëri për individët me sindromë Down

Misioni:

Promovimi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë, dhe familjarëve të tyre.

Vizioni:

Për mundësi të barabartë në shoqëri, duke respektuar plotësisht të drejtat e njeriut, diverzitetin njerëzor dhe identitetin e lindur për çdo person me sindromën Down, kjo për të kontribuar drejt përmirësimit të standardit të jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave me sindromën Down si dhe fuqizimin e prindërve/familjarëve të tyre.  

 

Rreth Kompanisë
					 

Shoqata Down Syndrome Kosova është organizatë jo qeveritare, me status Shoqatë, e themeluar në Mars të vitit 2007. Shoqata është themeluar nga prindërit e individëve me sindromë Down.
Misioni i shoqatës është ngritja e dinjitetit të individëve me sindromë Down dhe familjarëve të tyre, duke avokuar dhe lobuar për të drejtat dhe respektimin e këtyre të drejtave, për ngritjen e cilësisë së jetës dhe gjithëpërfshirje të plotë në shoqëri për individët me sindromë Down

Misioni:

Promovimi, respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të personave me sindromën Down në Kosovë, dhe familjarëve të tyre.

Vizioni:

Për mundësi të barabartë në shoqëri, duke respektuar plotësisht të drejtat e njeriut, diverzitetin njerëzor dhe identitetin e lindur për çdo person me sindromën Down, kjo për të kontribuar drejt përmirësimit të standardit të jetesës dhe zhvillimit në përgjithësi të personave me sindromën Down si dhe fuqizimin e prindërve/familjarëve të tyre.  

 

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management