1
PROFILI I KOMPANISË
Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA
iber-lepenc.org
Email: qendresa.veliu@iber-lepenc.org
Numri i Telefonit: +381 (0) 38 526 070
Adresa: Sheshi
Qyteti: Prishtinë
Email: qendresa.veliu@iber-lepenc.org
Numri i Telefonit: +381 (0) 38 526 070
Adresa: Sheshi
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

NH “Ibër-Lepenc” Sh. A. me seli në Prishtinë është ndërmarrje shumëfunksionale e cila furnizon industrinë, ujësjellësit dhe bujqësinë me ujë të papërpunuar si dhe prodhon energji elektrike nga Hidrocentrali i Ujmanit.

 • N.P.H ,,Ibër-Lepenc” është themeluar me Vendimin e Kuvendit të Kosovës me 28 Shkurt 1967, me seli në Prishtinë.
 • Ndërmarrja është konstituar në vitin 1986 si Ndërmarrje shoqërore me qëllim të operimit dhe mirëmbajtjes të infrastrukturës të këtij sistemi shumfunksional.
 • Ndërtimi i këtij sistemi është paraparë të bëhet në dy faza:
  • IBRI ( ka përfunduar në vitin 1986 )
  • LEPENCI (nuk është realizuar)
 • Ndërkaq kjo Ndërmarrje që nga pas lufta  është transformuar në Ndërmarrje Publike N.H.,,Ibër-Lepenc” nga UNMIK-u.
 • Pas Korporatizimit të Ndërrmarjes, më 01/01/2008, Ndërmarrja është shëndërruar në Ndërrmarje Hidro-Ekonomike “Ibër-Lepenc” Sh. a.
 • Ndërmarrja është Shoqëri Aksionare në pronësi 100% të Qeverisë së Kosovës.
Rreth Kompanisë
					 

NH “Ibër-Lepenc” Sh. A. me seli në Prishtinë është ndërmarrje shumëfunksionale e cila furnizon industrinë, ujësjellësit dhe bujqësinë me ujë të papërpunuar si dhe prodhon energji elektrike nga Hidrocentrali i Ujmanit.

 • N.P.H ,,Ibër-Lepenc” është themeluar me Vendimin e Kuvendit të Kosovës me 28 Shkurt 1967, me seli në Prishtinë.
 • Ndërmarrja është konstituar në vitin 1986 si Ndërmarrje shoqërore me qëllim të operimit dhe mirëmbajtjes të infrastrukturës të këtij sistemi shumfunksional.
 • Ndërtimi i këtij sistemi është paraparë të bëhet në dy faza:
  • IBRI ( ka përfunduar në vitin 1986 )
  • LEPENCI (nuk është realizuar)
 • Ndërkaq kjo Ndërmarrje që nga pas lufta  është transformuar në Ndërmarrje Publike N.H.,,Ibër-Lepenc” nga UNMIK-u.
 • Pas Korporatizimit të Ndërrmarjes, më 01/01/2008, Ndërmarrja është shëndërruar në Ndërrmarje Hidro-Ekonomike “Ibër-Lepenc” Sh. a.
 • Ndërmarrja është Shoqëri Aksionare në pronësi 100% të Qeverisë së Kosovës.
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet