1
PROFILI I KOMPANISË
NELT LLC
nelt.com
Email: Memeti.A@nelt.com
Numri i Telefonit: +383 45 14 00 21
Adresa: Sadik Shala no.146 14000, Lipjan, Kosovo
Qyteti: Lipjan
Email: Memeti.A@nelt.com
Numri i Telefonit: +383 45 14 00 21
Adresa: Sadik Shala no.146 14000, Lipjan, Kosovo
Qyteti: Lipjan
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Nelt Group u bë një markë tregtare për një sistem të suksesshëm biznesi. Punonjësit, ambasadorë të vlerave të Nelt, kontribuan për këtë dhe fituan besimin dhe mbështetjen e partnerëve në të gjitha tregjet ku operon Nelt Group.

Biznesi i Grupit bazohet në parimet e biznesit etik, të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm dhe synon të kontribuojë në zhvillimin e komunitetit lokal dhe më gjerë. Strategjikisht, ajo mbështetet në tre shtylla: shpërndarja, logjistika dhe zhvillimi i biznesit në tregjet e Afrikës.
Përmes ofrimit të sigurt dhe të shpejtë të produkteve me cilësi të lartë, ne përmirësojmë cilësinë e jetës së njerëzve në tregjet e Evropës dhe Afrikës ku operojmë.
Në punën tonë, ne mbështetemi në mentalitetin fitues, inovacionin, pronësinë, perspektivën afatgjatë dhe mentalitetin e kujdesshëm. Ne përdorim teknologji moderne dhe ndërtojmë partneritete me liderë globalë nga fusha adekuate të biznesit.

Rreth Kompanisë
					 

Nelt Group u bë një markë tregtare për një sistem të suksesshëm biznesi. Punonjësit, ambasadorë të vlerave të Nelt, kontribuan për këtë dhe fituan besimin dhe mbështetjen e partnerëve në të gjitha tregjet ku operon Nelt Group.

Biznesi i Grupit bazohet në parimet e biznesit etik, të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm dhe synon të kontribuojë në zhvillimin e komunitetit lokal dhe më gjerë. Strategjikisht, ajo mbështetet në tre shtylla: shpërndarja, logjistika dhe zhvillimi i biznesit në tregjet e Afrikës.
Përmes ofrimit të sigurt dhe të shpejtë të produkteve me cilësi të lartë, ne përmirësojmë cilësinë e jetës së njerëzve në tregjet e Evropës dhe Afrikës ku operojmë.
Në punën tonë, ne mbështetemi në mentalitetin fitues, inovacionin, pronësinë, perspektivën afatgjatë dhe mentalitetin e kujdesshëm. Ne përdorim teknologji moderne dhe ndërtojmë partneritete me liderë globalë nga fusha adekuate të biznesit.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet