1
PROFILI I KOMPANISË
Email: info@keds-kosova.com
Qyteti: Prishtinë
Email: info@keds-kosova.com
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë sh.a. (KEDS) pronë e kompanive prestigjioze turke Çalik Holding dhe Limak ka nisur operimet më 8 maj 2013. Në bazë të licensave nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë, KEDS ka ekskluzivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në tërë territorin e Kosovës.

KEDS sh.a. numëron afro 2000 punëtorë, të cilët janë të përkushtuar që t’iu shërbejnë me profesionalizëm e integritet të lartë të gjithë qytetarëve të Kosovës, me fokusin e vetëm - për të siguruar zgjidhjet më të mira të energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët.
KEDS bën shpërndarjen e energjisë elektrike deri te konsumatori i fundit, menaxhon dhe mirëmban asetet në terren. Në kuadër të KEDS janë të përfshira te gjitha linjat e energjisë elektrike të tensionit të mesëm, tensionit të ulët dhe trafostacionet përkatëse me stabilimentet përcjellëse.            

MISIONI

Të shpërndajmë energji të qëndrueshme dhe sigurt përmes zhvillimit të infrastrukturës elektrike të nivelit më të lartë, duke përdorur vazhdimisht risitë teknologjike energjetike me qëllim të avancimit të shërbimeve për konsumatorët tanë, zhvillimin e vendit dhe ruajtjen e mjedisit.

VIZIONI

Të kemi rrjetin dhe operimet komplet të digjitalizuara, të ofrojmë shërbime të kualitetit më të lartë për konsumatorët dhe të jemi në sinkron me prodhuesit e energjisë së pastër, në hap me trendet e tranzicionit të energjisë së gjelbër në botë.

Rreth Kompanisë
					 

Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike në Kosovë sh.a. (KEDS) pronë e kompanive prestigjioze turke Çalik Holding dhe Limak ka nisur operimet më 8 maj 2013. Në bazë të licensave nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë, KEDS ka ekskluzivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike në tërë territorin e Kosovës.

KEDS sh.a. numëron afro 2000 punëtorë, të cilët janë të përkushtuar që t’iu shërbejnë me profesionalizëm e integritet të lartë të gjithë qytetarëve të Kosovës, me fokusin e vetëm - për të siguruar zgjidhjet më të mira të energjisë elektrike për të gjithë konsumatorët.
KEDS bën shpërndarjen e energjisë elektrike deri te konsumatori i fundit, menaxhon dhe mirëmban asetet në terren. Në kuadër të KEDS janë të përfshira te gjitha linjat e energjisë elektrike të tensionit të mesëm, tensionit të ulët dhe trafostacionet përkatëse me stabilimentet përcjellëse.            

MISIONI

Të shpërndajmë energji të qëndrueshme dhe sigurt përmes zhvillimit të infrastrukturës elektrike të nivelit më të lartë, duke përdorur vazhdimisht risitë teknologjike energjetike me qëllim të avancimit të shërbimeve për konsumatorët tanë, zhvillimin e vendit dhe ruajtjen e mjedisit.

VIZIONI

Të kemi rrjetin dhe operimet komplet të digjitalizuara, të ofrojmë shërbime të kualitetit më të lartë për konsumatorët dhe të jemi në sinkron me prodhuesit e energjisë së pastër, në hap me trendet e tranzicionit të energjisë së gjelbër në botë.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet