1
PROFILI I KOMPANISË
Email: arbnora.bahtijari@fkee-rks.net
Numri i Telefonit: +381 38 223777
Adresa: Kati i 7-të i ndërtesës së ish-Bankës së Ljubljanës, Pristina, Kosovo, 10000
Qyteti: Prishtinë
Email: arbnora.bahtijari@fkee-rks.net
Numri i Telefonit: +381 38 223777
Adresa: Kati i 7-të i ndërtesës së ish-Bankës së Ljubljanës, Pristina, Kosovo, 10000
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, si një ent i rëndësishëm i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm është themeluar me miratimin e Ligjit Nr. zbatimin e masave të Efiçiencës së Energjisë, si dhe tërheqjen dhe menaxhimin e burimeve financiare për financimin dhe zbatimin e projekteve investuese në fushën e Efiçiencës së Energjisë në mënyrë të qëndrueshme.

Fondi i Kosovës për Efiçiencë synon të arrijë objektivat e Republikës së Kosovës në Efiçiencën e Energjisë, duke nxitur, mbështetur dhe zbatuar masa të efiçiencës së energjisë, si dhe të tërheqë dhe menaxhoj burime financiare në mënyrë që të financoj dhe zbatoj projekte investive në fushën e efiçiencës së energjisë.
 
 

 

Rreth Kompanisë
					 

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, si një ent i rëndësishëm i pavarur, autonom dhe i qëndrueshëm është themeluar me miratimin e Ligjit Nr. zbatimin e masave të Efiçiencës së Energjisë, si dhe tërheqjen dhe menaxhimin e burimeve financiare për financimin dhe zbatimin e projekteve investuese në fushën e Efiçiencës së Energjisë në mënyrë të qëndrueshme.

Fondi i Kosovës për Efiçiencë synon të arrijë objektivat e Republikës së Kosovës në Efiçiencën e Energjisë, duke nxitur, mbështetur dhe zbatuar masa të efiçiencës së energjisë, si dhe të tërheqë dhe menaxhoj burime financiare në mënyrë që të financoj dhe zbatoj projekte investive në fushën e efiçiencës së energjisë.
 
 

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet