1
PROFILI I KOMPANISË
KAM Market
kamkosovo.com
Email: jobs.ks@kam-market.mk
Numri i Telefonit: +38345190055
Qyteti: Gjithë Kosovën
Email: jobs.ks@kam-market.mk
Numri i Telefonit: +38345190055
Qyteti: Gjithë Kosovën
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

KAM SHPK është themeluar në Shkup në vitin 1999, si ndërmarrje tregtare e cila filloi me vetëm një market në Qendrën Tregtare të Qytetit. Emërtimi KAM është shkurtesë e mbiemrit të themeluesit Kamçev.

Marketet janë të një madhësie modeste, janë të thjeshta dhe modeste, të ndërtuara me tipare dhe dizajn të qëndrueshëm si dhe identitet të njohur i cili përshtatet me mjedisin, njëherit duke pasur parasysh kursimet afatgjate. E gjithë kjo kontribuon që në marketet tona të kapet thelbi i kursimit për konsumatorët. Marketet tona janë të thjeshta dhe koncize, prodhimet janë të ekspozuara në rafte në kuti kartoni, me çka kursehet kohë dhe personel për radhitje dhe rimbushje me mall.

Zgjerimi i Kam marketeve në Maqedoni u zhvillua në kontinuitet përgjatë viteve dhe u shëndrrua në një prej linjave më të mëdha të marketeve për prodhime ushqimore dhe jo ushqimore. Marketet Kam kanë rrjet prej 74 marketeve ne Republikën e Maqedonisë Veriore, njëherit marketet KAM janë të pranishme edhe në Kosovë e Bulgari.

 Në Kosovë janë të pranishme nga viti 2016 dhe sot gëzon 20 markete në mbarë vendin.

Rreth Kompanisë
					 

KAM SHPK është themeluar në Shkup në vitin 1999, si ndërmarrje tregtare e cila filloi me vetëm një market në Qendrën Tregtare të Qytetit. Emërtimi KAM është shkurtesë e mbiemrit të themeluesit Kamçev.

Marketet janë të një madhësie modeste, janë të thjeshta dhe modeste, të ndërtuara me tipare dhe dizajn të qëndrueshëm si dhe identitet të njohur i cili përshtatet me mjedisin, njëherit duke pasur parasysh kursimet afatgjate. E gjithë kjo kontribuon që në marketet tona të kapet thelbi i kursimit për konsumatorët. Marketet tona janë të thjeshta dhe koncize, prodhimet janë të ekspozuara në rafte në kuti kartoni, me çka kursehet kohë dhe personel për radhitje dhe rimbushje me mall.

Zgjerimi i Kam marketeve në Maqedoni u zhvillua në kontinuitet përgjatë viteve dhe u shëndrrua në një prej linjave më të mëdha të marketeve për prodhime ushqimore dhe jo ushqimore. Marketet Kam kanë rrjet prej 74 marketeve ne Republikën e Maqedonisë Veriore, njëherit marketet KAM janë të pranishme edhe në Kosovë e Bulgari.

 Në Kosovë janë të pranishme nga viti 2016 dhe sot gëzon 20 markete në mbarë vendin.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet