1
PROFILI I KOMPANISË
Shkolla Digjitale
shkolladigjitale.com
Email: shkamb@kosovajob.com
Numri i Telefonit: +383 45 301 502
Adresa: Ulpiane Filip Shiroka no.23
Qyteti: Prishtine
Email: shkamb@kosovajob.com
Numri i Telefonit: +383 45 301 502
Adresa: Ulpiane Filip Shiroka no.23
Qyteti: Prishtine
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Shkolla digjitale është shkolla e parë në Kosovë e cila ofron kurse të teknologjisë informative. Kjo shkollë ka qendrat e saj në Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Ferizaj dhe Ljubjanë/Slloveni.

Shkolla digjitale është institucion i akredituar nga Autoriteti  Kombëtar i Kualifikimeve dhe fëmijët që ndjekin kurset në këtë shkollë çertifikohen me titullin Junior Programmer.

Kjo shkollë u mundëson nxënësve të fitojnë njohuri në tri lloje programimi.

  • Programim bazik
  • Programim i avansuar
  • Programim profesional

Kjo shkollë synon t’i avansojë gjeneratat e reja në fushën e teknologjisë në mënyrë që ata më pastaj të ndjehen të pavarur në zhvillimin e programeve teknologjike.

Planprogrami i Shkollës Digjitale është i validuar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe në fund të përfundimit fëmijët çertifikohen me titullin Junior Programmer.

Ky planprogram ngërthen në vete edhe shumë aktivitete logjike dhe sociale ku përmes zhvillimit të tyre fëmijët mësojnë logjikën e koncepteve të programimit, si algoritmet, programet, ndërtimin e roboteve, aplikacioneve mobile, elektronike etj.

Rreth Kompanisë
					 

Shkolla digjitale është shkolla e parë në Kosovë e cila ofron kurse të teknologjisë informative. Kjo shkollë ka qendrat e saj në Prishtinë, Prizren, Mitrovicë, Ferizaj dhe Ljubjanë/Slloveni.

Shkolla digjitale është institucion i akredituar nga Autoriteti  Kombëtar i Kualifikimeve dhe fëmijët që ndjekin kurset në këtë shkollë çertifikohen me titullin Junior Programmer.

Kjo shkollë u mundëson nxënësve të fitojnë njohuri në tri lloje programimi.

  • Programim bazik
  • Programim i avansuar
  • Programim profesional

Kjo shkollë synon t’i avansojë gjeneratat e reja në fushën e teknologjisë në mënyrë që ata më pastaj të ndjehen të pavarur në zhvillimin e programeve teknologjike.

Planprogrami i Shkollës Digjitale është i validuar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe në fund të përfundimit fëmijët çertifikohen me titullin Junior Programmer.

Ky planprogram ngërthen në vete edhe shumë aktivitete logjike dhe sociale ku përmes zhvillimit të tyre fëmijët mësojnë logjikën e koncepteve të programimit, si algoritmet, programet, ndërtimin e roboteve, aplikacioneve mobile, elektronike etj.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet