1
PROFILI I KOMPANISË
KosInvest
kosinvest.org
Email: kosinvest@wvi.org
Numri i Telefonit: 038-240-664
Adresa: Rr. Lorenc Antoni Nr. 38
Qyteti: Prishtinë
Email: kosinvest@wvi.org
Numri i Telefonit: 038-240-664
Adresa: Rr. Lorenc Antoni Nr. 38
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

KosInvest është institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, dhe vepron nën rrjetin e udhëhequr nga VisionFund International, një plotësues mikrofinanciar i World Vision International.

Misioni I KosInvest është që përmes gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve të saj, të ofroj gjithëpërfshirjen financiare të komuniteteve dhe përmirësimin e standardit të jetesës në Republikën e Kosovës.

Visioni I Kosinvest: “Vizioni ynë për çdo fëmijë, jeta në gjithë plotësinë e saj, lutja jonë për çdo zemër, vullneti për ta bërë këtë”

Ndër vlerat kryesore të KosInvest është edhe fokusi në forcimin e bashkëveprimeve në mes komuniteteve të ndara etnikisht, duke nxitur interest e përbashkët ekonomikë në mes tyre.

Rreth Kompanisë
					 

KosInvest është institucion mikrofinanciar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës, dhe vepron nën rrjetin e udhëhequr nga VisionFund International, një plotësues mikrofinanciar i World Vision International.

Misioni I KosInvest është që përmes gamës së gjerë të produkteve dhe shërbimeve të saj, të ofroj gjithëpërfshirjen financiare të komuniteteve dhe përmirësimin e standardit të jetesës në Republikën e Kosovës.

Visioni I Kosinvest: “Vizioni ynë për çdo fëmijë, jeta në gjithë plotësinë e saj, lutja jonë për çdo zemër, vullneti për ta bërë këtë”

Ndër vlerat kryesore të KosInvest është edhe fokusi në forcimin e bashkëveprimeve në mes komuniteteve të ndara etnikisht, duke nxitur interest e përbashkët ekonomikë në mes tyre.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet