Kamarier/e, Banakier/e (Komoran)
14 ditë
Business Developer
29 ditë
Kuzhinier/e, Pizzaman, Kamarier/e
30 ditë
Dizajner/e i/e Enterierit(2), Arkitekt/e(2)
8 ditë
Asistente e Shitjes në Butik (3)
14 ditë
Meka Halal Food, kompania që ua jep punonjësve pagën e 14-të
Lexo artikullin
Liburn Dema, i vetmi mashkull që e ushtron profesionin e mamisë në Kosovë
Lexo artikullin