Drejtor/e - Galeria Kombëtare e Kosovës
14 ditë
Prishtinë
Kundenservice (Customer Service)
15 ditë
Prishtinë
Analist Kredie për NVM, Mikro dhe Agro Kredi
8 ditë
Vushtrri
Mësimdhënës/e në SHFMU (8)
14 ditë
Ferizaj
Analist/e Kreditor/e për degën në Istog
6 ditë
Në mes të dashurisë për ekranin dhe skenën, Shengyl Ismaili kujton rrugëtimin e saj në aktrim
Lexo artikullin
Në kërkim të së vërtetës, Edona Arifi tregon përvojën e saj në rrugën e arkeologjisë
Lexo artikullin