Arkitekt/e, Arkitekt/e i/e Inxhinierise Mekanike (10) - Prishtinë, Gjilan
30 ditë
Vende të lira pune në Soma
31 ditë
Prishtinë
Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane, Mësimdhënës për ciklin e lartë në lëndën e Biologjisë
14 ditë
Pejë
Asfaltues (5)
14 ditë
Prishtinë
Inxhinier/e me 2 vite pervojë pune
8 ditë
Prishtinë
Në kërkim të së vërtetës, Edona Arifi tregon përvojën e saj në rrugën e arkeologjisë
Lexo artikullin
BONEVET, hapësira e punës ku krijimtaria dhe talenti i të rinjve nuk kanë fund
Lexo artikullin