HIB Petrol

Shitës në Pompë, Shitës/e në Market , Kamarier/e, Banakier/e, Kuzhiner dhe Picamen (M&F), Mirëmbajtës/e

	 	 

Korporata HIB Petrol SH.P.K., lider në fushën e shitjës së derivateve të naftës, restauranteve dhe marketeve, hap konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës në tërë Kosovën:

 

 1. SHITËS NË POMPË

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti mirëpres dhe përshëndet klinetet ;
 • T’i furnizojë klinetet me derivate sipas kërkesave të tyre.
 • Të sigurohet që klinetet të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal  si dhe të bëj pagesat me cash  apo të shoqëron klientin në zyre deri në përfundimin e  proceduarës së pagesës  me kartel bankare ;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat  ku zhvillohet puna të jëtë e pastër.
 • Ti përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës në pompë
 • Përkujdeset për raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) që janë të ekpozuar si :vajrat, anifrizat dhe shaponet e ndryshëm për vetura sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi.
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesave të menaxherit të drejtpërdrejtë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë

 1. SHITËS/E NË MARKET (M&F)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përkujdeset për tërë marketin, menaxhon raftet (vendosja dhe largimi i artikujve) dhe depon sipas standardeve të kompanisë dhe informon mbikëqyrësin për çdo parregullsi
 • Përkujdeset për kualitetin e artikujve, përkatësisht afatet e skadencës
 • Përgjegjëse për sasinë dhe freskinë e artikujve që jeni përcaktuar të kujdeseni
 • Përgjegjëse për mirëmbajtjen e higjienës në sektorin që përkujdeset dhe ndihmon kolegët
 • Informimi i vazhdueshëm tek menaxheri rreth afateve të artikujve dhe sasisë së tyre
 • Shërben dhe ndihmon konsumatorët për të përmbushur nevojat e tyre
 • Informon konsumatorët për risitë në market, ndihmon në paketimin e artikujve
 • Informohet nga konsumatorët për kërkesat/ ankesat e tyre dhe raporton tek menaxheri
 • Kujdeset që çmimet në rafte të përputhen me çmimet te arka për produktet përkatëse

Të prezantoj kuponin fiskal  si dhe të bëj pagesat;

 • Performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar së paku shkollimin e mesëm;
 • Të këtë përvoj pune në shitje;
 • Të jetë bashkëpunuese dhe kolegiale;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 1. KAMARIER (M&F)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • T’i mirëpres dhe përshëndet mysafirët;
 • T’i informojë mysafirët rreth menysë dhe të bëjë rekomandime sipas nevojës;
 • Të merr porosinë si dhe të servojë ushqimin dhe pijet e kërkuara;
 • Të sigurohet gjatë gjithë kohës që mysafirët të jenë të kënaqur me shërbimin si dhe të përgjigjet në mënyrë profesionale ndaj çdo kërkese të tyre;
 • Të prezantojë kuponin fiskal si dhe të bëjë pagesat;
 • Të sigurohet që të gjitha hapësirat e restorantit janë të rregulluara dhe të pastruara
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë.
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë.

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

4.BANAKIER (M&F)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të merr porosinë nga kamarieri;
 • Të përgatisë pijet e nxehta si dhe ato alkoolike dhe jo-alkoholike në përputhje me standardet e Picerisë;
 • Të sigurohet që hapësira e banakut të jetë e rregulluar dhe e pastruar gjatë gjithë kohës;
 • T’i lajë gotat, filxhanat dhe pjesët tjera aksesore që  përdoren për pije.
 • Të sigurohet që bari të jetë i furnizuar gjatë gjithë kohës me artikujt e nevojshëm;
 • T’i përfundojë detyrat shtesë që janë të nevojshme për një funksionim efikas të punës së picerisë; 
 • Të jetë në gjendje  të pranojë përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga Udhëheqësit e picerisë

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune së paku 1 vit;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 1. KUZHINIER DHE PICAMEN (M&F)
 • Përgatitjen, gatimin, testimin dhe prezantimin e ushqimit në përputhje me standardet e kërkuara të cilësisë;
 • Përgatitjes në nivelin e duhur duke u siguruar që ushqimi është shërbyer në kohë;
 • Monitorimin e prodhimit të ushqimit për të siguruar cilësi të qëndrueshme dhe racionimin e duhur të madhësisë;
 • Kontrollin e kushteve pas udhëzimeve përkatëse higjienike, shëndetit dhe sigurisë;
 • Aprovon të gjitha ushqimet e përgatitura që dalin nga kuzhina;
 • Vlerëson konsumimin e pritshëm të ushqimit dhe bën kërkesë për blerjen e asortimente të mbaruara;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë punën e ndihmës kuzhiniereve;
 • Inspekton vendin dhe mjetet e gatimit për të ruajtur nivelin e larte të higjienës dhe pastërtisë.;

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin e mesëm, përparësi me shkollim hoteleri;
 • Të këtë përvojë pune profesionale së paku 3 vite;
 • Të jetë bashkëpunues dhe kolegial;
 • Të jëtë ambicioz për punë;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 1. MIRËMBAJTËS ( PASTRUES) (M&F)

  Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Mirëmbanë pastërtinë në hapësirat e kopshtit;
 • Mirëmbanë pastërtinë në hapsirat e zyrave dhe të oborrit;
 • Sipas nevojës pastron xhamat e dritareve;
 • Asiston në palimin e mallit në depo të marketit;

Kushtet:

 • Të ketë përfunduar shkollimin fillor;
 • Të jëtë ambicioz dhe të këtë vullnet për punë;
 • Të jëtë bashkëpunues dhe vetiniciator për të marrë detyra shtesë në kuadër të kësaj pozite;
 • Mos të ketë pengesa ligjore për punë.

 

Të gjithë kandidatët e interesuar  për këto  pozita  mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV :

Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ ose

duke dërguar aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Shikime 4702
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC