Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Specijalista za Evaluaciju i Praćenje

	 	 

ZAHTEV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

(KONSULTANTSKE USLUGE  - POJEDINAČNI KONSULTANT)

ZEMLJA - Kosovo

NAZIV PROJEKTA - Projekat jačanja finansijskog sektora

IDA br. kredita 6416-XK

Identifikacioni broj projekta: 165147

NAZIV RADNOG MESTA:       Specijalista za evaluaciju i praćenje

Delovodni  broj:                       06/CS/IC/2021

Datum 15.07.2021

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisno pravno lice osnovano zakonom kako bi pomoglo u ispunjavanju potreba za povećanim pristupom finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, radi otvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodatne vrednosti, poboljšanja trgovinskog bilansa i poboljšanja mogućnosti finansiranja za MMSP.

Vlada Kosova (VK) dobila je kredit od Međunarodne razvojne asocijacije (IDA) u iznosu od 22.3 miliona evra (ekvivalentan iznosu od 25 miliona američkih dolara) za finansiranje Projekta jačanja finansijskog sektora za koji se očekuje da bude sproveden u roku od tri godine. Cilj projekta je da pomogne VK da poboljša pristup finansiranju za mikro, mala i srednja preduzeća jačanjem finansijskih i tehničkih kapaciteta Kosovskog fonda za kreditno jemstvo.

Opis radnih obaveza:

Od specijaliste za evaluaciju i praćenje se zahteva da podrži KFKJ u daljem poboljšanju nivoa izveštavanja od strane partnerskih banaka, pomogne u nadogradnji internih procesa i pripremi izveštaje o proceni u oblasti kreditnog rizika i uopšte u finansijskom sektoru. Specijalista za evaluaciju i praćenje pružiće najnovije, pouzdane kvantitativne i kvalitativne informacije istraživanjem i modeliranjem podataka. Pripremljeni modeli bi se zasnivali na internim i spoljnim empirijskim podacima, koji imaju za cilj da podrže KFKJ ključnim informacijama o riziku na nivou portfelja, u prilog odlučivanju u KFKJ-u.

KFKJ se u velikoj meri oslanja na izveštavanje partnerske finansijske institucije, pa će stoga specijalista za evaluaciju i praćenje podržati instituciju da izgradi metodologiju koja će omogućiti instituciji da unapred otkrije greške u izveštavanju. Na osnovu prirode posla, specijalista za evaluaciju i praćenje – osmisliće predlog za automatizaciju i povećati efikasnost izveštavanja ne narušavajući kvalitet informacija.

Specijalista za evaluaciju i praćenje biće zadužen za sledeće zadatke:

 • Analizira interne procese u oblasti izveštavanja i izrađuje revidirani predlog koji ima za cilj povećanje kvaliteta izveštaja;
 • Analizira i, ako je potrebno, revidira, menja, postojeći skup paketa izveštavanja;
 • Podržava menadžment u oblasti kreditnog rizika i procenjuje uticaj na poboljšanje potrebnih informacija od trećih strana, i shodno tome povećava efikasnost zahteva za izveštavanje od KFKJ prema trećim stranama;
 • Ako je potrebno, izrađuje standardni model/metodologije koji će automatizovati i povećati efikasnost pripreme izveštaja za internu upotrebu i za spoljne strane;
 • Analizira interne procese u oblasti evaluacije i prati pokazatelje načela dodavanja.

Shodno tome, ako proceni da je potrebno, revidira i osmišljava nove adekvatnije pokazatelje i metodologiju analize pokazatelja;

 • Ako smatra potrebnim, predlaže dodatne kontrolne mehanizme u okviru naših unutrašnjih procesa u oblasti izveštavanja kako bi se povećao kvalitet izveštavanja;
 • Razvija nove pokazatelje koji pokazuju uticaj šeme kreditnih garancija na tržištu;
 • Identifikuje izvore podataka i određuje učestalost kako bi omogućio merenje postignutih rezultata;
 • Pomaže u pripremi pokazatelja učinka koji bi se koristili za procenu učinka KFKJ-a ili učinka finansijskog sektora na Kosovu;
 • Uspostavlja okvir praćenja kako bi se osiguralo da li ostvareni ciljevi odstupaju od zacrtanih.

Kvalifikacije:

Specijalista za evaluaciju i praćenje mora ispunjavati sledeće zahteve:

 • Fakultetska sprema iz oblasti relevantne za zadatak, kao što su ekonomija, statistika, ekonometrija;
 • Poželjna je master ili odgovarajuća specijalizacija u oblasti zadatka;
 • Najmanje pet (5) godina iskustva u modeliranju i analizi podataka.
 • Profesionalno radno iskustvo u analizi podataka i pripremi izveštaja.
 • Poželjno je radno iskustvo u bankarskom sektoru u Odeljenju za informacione tehnologije. Prethodno radno iskustvo u pozajmljivanju smatraće se prednošću.

Veštine i sposobnosti koje će se ocenjivati kroz proces izbora su:

 • Odlična sposobnost korišćenja Microsoft Excel -a i drugog relevantnog statističkog softvera ili drugog relevantnog softvera;
 • Kritička procena postojećeg sistema;
 • Sposobnost analize problema sa podacima i prenos informacija;
 • Sposobnost izgradnje analitičkih i prediktivnih modela;
 • Sposobnost analize procesa internog izveštavanja i pronalaženja odgovarajućih rešenja.

Period angažovanja

Specijalista za evaluaciju i praćenje radiće na puno radno vreme. Očekuje se da će trajanje ugovora početi septembra 2021. godine i trajaće do završetka projekta 31. decembra 2023. godine.

Izveštavanje

Specijalista za evaluaciju i praćenje izveštavaće projektnog koordinatora /izvršnog direktora KFKJ-a i podnosiće mesečne tabele s radnim vremenom koji prikazuju odrađene radne dane u svakom kalendarskom mesecu.

Proces izbora

Iskusni i kvalifikovani pojedinci biće izabrani u skladu sa odredbama uredbi Svetske banke o nabavkama za zajmoprimce sredstava za finansiranje investicionih projekata (FIP), jul 2016. revidiranim novembra 2017. nakon otvorenog konkursnog procesa odabira.

Zainteresovani individualni konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi tokom radnog vremena: 08.00-16.00 sati (od ponedeljka do petka).

Izjava zainteresovanosti mora se dostaviti u pisanom obliku ili e-poštom, na donju adresu; do 29 Jula 2021.

Kosovski fond za kreditno jemstvo, KFKJ

Adresa: Ul. Njazi Alishani br. 5

10000, Priština, Kosovo,

Emejl: procurement@fondikgk.org

Shikime 223
Kategoria Konsulencë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC