Magic ICE

Vende të lira të punës (15)

	 	 

Magic ICE kërkon punëtor me këto pozita:

 • Brend Menaxher;
 • Agjent/e Tregtar (Shitës Ambulantiv);
 • Vozitës i Kategorisë C;
 • Kimist/e - Teknolog/e i/e ushqimit;
 • Depoist;
 • Opertaor ne makina te prodhimit;
 • Mekanik per kamiona dhe vetura (2);
 • Inxhinjer i makinerise (3);
 • Punëtore ne depo Ftohese - 18C;
 • Punëtor në Prodhim;
 • Vozitës i/e Kategorisë C dhe B;
 • Kontabilist/e, Administor/e interne të çertifikuar

BREND MENAGJER

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE

 • Harton dhe Implementon Politikat Shitese te Kompanise gjate vitit perkates
 • Projekton, Organizon dhe Implementon zgjerimin e Brand/Produkteve te firmes ne te gjithe tregun
 • Hulumton dhe identifikon mundesite e zgjerimit te Brand ne treg dhe i raporton Kompanise
 • Hulumton dhe krijon njohuri te gjera te tregut perkates ku operon
 • Hulumtimi dhe ben monitorimi e Konkurences ne treg  si dhe sygjeron Kompanine per hapat e metejme
 • Planifikimin Financiar i te gjithe shitjes dhe aktiviteteve vjetore ne te gjithe tregun te ndare per Segmente
 • Krijon dhe i sygjeron Kompanise Forcen Shitese dhe Strukturimin e saje
 • Monitoron Forcen Shitese dhe mbulimin e Tregut ne baze te Raporteve
 • Raporton  ne baza  javor Kompanise mbi ecurine e Proceseve
 • Kryen vizita te Top Klientat,ne baze te plani Javor/Mujor te vizitave

AFTESITE DHE PREGADITJET E KERKUARA

 • Diplome Universitare – ne fushen e Biznesit ose Financave
 • Minimum pervoje 3 Vjet ne Menaxhim
 • Njohuri te mira te gjuhes Angleze
 • Njohuri te programeve te,Microsoft etj
 • Të ketë patentë shoferin kat. B

Procedura e Aplikimit:

 • Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: konkurs@magicice.net
 • Ose ne Nr mobil 049 125 605 deri ne ora 16h Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

 • AGJENT TREGTAR (SHITËS AMBULANTIV) (1)
 • VOZITËS I KATEGORISË C (1).

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON   MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Të kenë aftësi komunikuese dhe menaxhuese;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE PËR POZITËN AGJENT TREGTAR (SHITËS AMBULANTIV):

 • Krijon rrjet të ri të shitjes;
 • Gjen klient të rinj dhe ruan klientët ekzistues;
 • Bën shitjen e produkteve të kompanisë;
 • Viziton pikat e shitjes sipas planit;
 • Identifikon klientët potencial dhe mban kontakte të vazhdueshme me ta;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Patentë shofer të kategorisë B ;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme.

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË POZITËS VOZITËS I KATEGORISË C:

 • Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
 • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
 • Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në konkurs@magicice.net ose per informim ne  tel: 049654550  dhe ne 049125605  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 07.08.2021 kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.


 KIMIST/e- TEKNOLOG USHQIMI

Përgjegjësitë kryesore:

 • Te kete pervoj pune si kimist/e - teknolog ushqimi
 • Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit
 • Përcjell konkurrencën në treg
 • Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar
 • Te jetë I përgjegjshem në orar të punës
 • Raporton në baza Javore
 • Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.
 • Te  këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil
 • Gatishmëri për punë me nderrime

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: konkurs@magicice.net ne SUBJEKT TE CEK PER CILEN POZIT KONKURON (nese nuk cekte nuk mirret parasyshe aplikacioni i tille )

Per Kontakt  ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.


Depoist 

Detyrat

 • Organizimi i depove te Djathrave ,Akulloreve,Lendes se pare
 • Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave
 • Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre
 • Bashkëpunime i ngushtë me KOLEG ne Depot e Djathrave ,Akulloreve,Lendes se pare
 • Te merr pergjegjesi per mallin e ngarkuar

Profili juaj

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.
 • Te këtë njohuri te punës në kompjuter,
 • Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: konkurs@magicice.net

Per Kontakt ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.


PUNETORE NE DEPO FTOHESE  -18C

Detyrat

 • Organizimi i depos ftohese
 • Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave
 • Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre
 • Bashkëpunime i ngushtë me KOLEG

Profili juaj

Kualifikimet:

 • Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.
 •  Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,
 • Të ketë patentë shoferin kat. B
 • Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi
 • Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup
 • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
 • Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: konkurs@magicice.net

Per Kontakt ne 049 125 605 deri ne ora 16 në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.


MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

VOZITËS I KATEGORISË C dhe B (1)

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON   MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Patentë shofer të kategorisë B ;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme

PËRGJEGJËSITË DHE DETYRAT KRYESORE TË POZITËS VOZITËS I KATEGORISË C:

 • Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;
 • Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;
 • Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar
 • Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;
 • Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

 • Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;
 • Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;
 • Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

PROCEDURA E APLIKIMIT:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në konkurs@magicice.net ose per informim ne  tel:049654550  dhe ne 049125605  duke specifikuar qartë pozitën për të cilën po aplikojnë. Afati i fundit për aplikim është data 07.08.2021 i hapure kurse vetëm kandidatet që hyjnë në rrethin e ngushtë do të njoftohen dhe ftohen në intervistë.


Inxhinjer i makinerise

Inxhinjer i makinerise:

 • Mirembajtje servisim-rregullim etj te makinave dhe tjera
 • Rreth mirembajtjes mire eshte te dij edhe elektro

2 Mekanik per kamiona dhe vetura

Mekanik per kamiona dhe vetura:

 • Mirmbajtja servisimi,
 • Furnizmi etj

3 - Opertaor ne makina te prodhimit

3-Opertaor ne makina te prodhimit 

 • Pasterizator
 • Mire eshte te jete inzhinjer i meshineris duhet te operoj punoj vete me keto makina d
 • Ti mirmbaje servisin dhe Pastertin e tyre

MAGIC ICE, është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE, ftohen që të aplikojnë për pozitën e hapura të punës:

Punëtor në Prodhim

Pozicioni: Punëtor në Prodhim Departamenti: Departamenti i Prodhimit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për precjellje, pastrim, inspektim dhe raportim të procesit të punës në prodhim;
 • Duhet të përkujdeset që kushtet e përgjithëshme dhe rregllohet e kompanisë të respektohen;
 • Kujdeset që të zbatohen në përpikmeri udhëzimet e vendit të punës sipas përgjegjësive të pozicionit përkatës;
 • Duhet t’i përmbahet të gjitha kushteve të sigurisë dhe është i detyruar t’i ndjek rregullat e sigurisë si dhe të pajiset me veshje dhe mjete mbrojtëse të ofruara nga kompania;
 • Kryen edhe detyra tjëra shtesë sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Të zotëroi diplomë të shkollës së mesme;
 • Përvoja e punes në pozicione të ngjashme do të jetë përparësi;
 • Aftësi për t’u përshtatur në punën në grup.

Orari i punës

 • Punohet në dy ndërrime (paradite dhe pasdite).

Procedura e Aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: konkurs@magicice.net, duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Punëtor në Prodhim” ose të kontaktojn në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15.


MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

Kontabilist/e, Administor/e interne të çertifikuar

LOKACIONI: MAGIC ICE Zona Industriale Lipjan.

ÇKA OFRON  MAGIC ICE :

 • Ndërmarrje profesionale dhe dinamike;
 • Ambient profesional dhe motivues;
 • Kompensim sipas aftësive dhe rezultateve të arritura;
 • Mundësi të përparimit të karrierës.

ÇKA PRESIM NGA KANDIDATËT:

 • Qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë;
 • Të jenë të motivuar për punë;
 • Kandidatë që shprehin iniciativë dhe aftësi të punojnë të pavarur dhe nën presion.

Kontabilist/e, Administor/e interne të çertifikuar

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjespër kontabilist/e.

 • Të ketë Diplomë Universitaretë Fakultetit Ekonomik;
 • Të jetë kontabilist/e i/e çertifikuar; (preferuara)
 • Përvojë pune së paku2 vjeçare në fushën e financave (Ta ketë të dëshmuar me referencë); e preferuar
 • Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punës
 • Njohja e programit të kontabilitetit PRO-DATA e domësdoshme;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Veçanarisht Excel)
 • Njohja e gjuhës Angelze – e domësdoshme
 • Certifikata e SCAAK konsiderohet përparsi.
 • Zotësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshime për punë;
 • Zotësi të mira komunikimi me klientët;
 • I/e gatshëme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi të reja në punë;
 • I/e gatshëme për vizita në teren;
 • Të ketë aftësi të mira në shkruarjen e raporteve të ndryshme për punë.

Detyrat e punës për pozitën:

 • Regjistron transaksionet ditore në sistemin e kontabilitetit;
 • Regjistrimet në kontabilitet, respektivisht faturat shitëse, blerëse, shpenzime, etj;
 • Regjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në kontabilitet;
 • Regjistrimin dhe llogarimbajtjen e të dhënave për shitje, blerje, shpenzime, borxhe etj;
 • Përfaqësimin e biznesit para institucioneve financiare kur kërkohet nga punëdhënësi;
 • Ndihmon në përpunimin e pasqyrave financiare dhe raporteve të brendshme per klientet specifik;
 • Pranimin dhe dorezimin e porosive nga klientet;
 • Përgaditjen e pasqyrave financiare vjetore, analizën e tyre;
 • Raporte të klintëve, analitikë e klientëve, raporte dhe analitikë për produkte;
 • Punë të kontabilitetit
 • Menaxhimin e pagesave më arkë;
 • Prezentimi i biznesit nëse kërkohët nga kompania;
 • Punë administrative;
 • Punë të tjera në lëminë Financave dhe të kontabilitetit më interes për kompaninë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • Diploma e Univesitetit;
 • Certifikatë e Kontabiliteti e preferuar
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Vërtetimi/Referencë e përvojës së punës (Duke përfshirë Nr. kontaktues);
 • Letër motivuese;
 • CV;

Procedura e Aplikimit:

Të interesuarit mund të dërgojnë CV-në e tyre në: konkurs@magicice.net, duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Punëtor në Prodhim” ose të kontaktojn në tel: ne 049/125-605, nga ora 10 deri ne ora 15. vlen nga data 08.07.2021 deri me 08.08.2021.

Shikime 6106
Kategoria Të tjera
Skadon 10 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC