No Logo Available

Drejtor Biznesi, Shitje dhe Marketing në Tregun Farmaceutik

	 	 

Kjo kompani operon në tregun e  Kosovës prej vitit 2015.
Aktiviteti I tij është I përqëndruar në shitje me shumicë e pakicë të produkteve farmaceutike humane, produkteve veterinare, të pajisjeve mjekësore dhe kozmetike,.
Kompania kërkon në tregun e Kosovës Drejtor Biznesi, Shitje dhe Marketing ne Tregun Farmaceutik me të dhënat si më poshtë:

Përgjegjësitë e Drejtorit përfshijnë:

 • Hartimi dhe implementimi strategjive te marketingut, vendosja e objektivave per zhvillimin e produkteve dhe realizimin e shitjeve ne perputhje me strategjine e kompanise dhe optimizimin e marredhenieve me Konsumatoret ne territor.
 • Zhvillimi i qëllimeve dhe objektivave të menaxhimit të biznesit që kanë tendencë për rritje dhe prosperitet.
 • Kontrollimi i buxhetit dhe optimizimi i shpenzimeve.
 • Të sigurohet që punonjësit të jenë të motivuar dhe produktivë.
 • Qëllimi do të jetë sigurimi i përfitimit të aktiviteteve të kompanisë sonë për të nxitur zhvillimin e qëndrueshëm dhe suksesin afatgjatë

Përgjegjësite:

 • Pergjegjes per aderimin ne mesazhin promovues te markes, profilizimin dhe pozicionimin, si dhe per transferimin e informacionit te sakte te produktit ndermjet klienteve dhe kompanise.
 • Pergjegjes per veprime promovuese dhe aktivitete qe rrisin ndergjegjesimin per produktin, si dhe sherbimin e Klientit.
 • Te marre informacione per shitjet e produkteve te kompanise dhe te siguroje qe ato te mbahen ne magazine.
 • Te perfshihet ne aktivitetet e aksesit te pacientit dhe pozicionin qendror te pacienteve sipas nevojes.
 • Te mbikqyre, suportoje dhe zhvilloje pjestaret e forces se shitjes.
 • Te pregatise raportimet dhe analizat mujore, te raportoje ato tek menaxheret perkates
 • Te propozoje veprime per te permiresuar nderveprimin/komunikimin me konsumatoret.
 • Te jape informacione te rendesishme dhe te detajuara per objektivat.
 • Sigurimi dhe ruajtja e informacionit te perditesuar konkurues (p.sh. taktikat dhe aktivitetet e tregut, mbledhja e informacionit te konkurrenteve, tregtia paralele).
 • Sigurimi i pergatitjes se duhur dhe ndjekja e moduleve specifike te trajnimit (mjekesor, per produkte).
 • Te marre pjese ne menyre aktive ne mbledhjet dhe ne trajnimet e ciklit (shkembimi i praktikave me te mira, performanca ne role te ndryshme, etj.).
 • Detajimi i informacionit te marketingut dhe atij shkencor tek profesionistet lokale te kujdesit shendetesor.
 • Marrja pjese ne ekspozita dhe konventa lokale.
 • Mbikëqyrë veprimet e përditshme.
 • Krijimi i politikave që promovojnë kulturën dhe vizionin e kompanisë
 • Vlerësimi dhe identifikimi për mundësi të reja për rritje në tregjet aktuale dhe të ardhshme.
 • Ruajtja e buxheteve dhe optimizimi i shpenzimeve.
 • Vendime për investime me cilësi të lartë për të çuar përpara biznesin dhe për të rritur fitimet.
 • Mbikëqyrë rekrutimin dhe trajnimin e punonjësve të rinj.
 • Vlerësimi dhe përmirësimi operacioneve dhe performancave financiare
 • Përgatitja e raporteve të rregullta për pronarët.
 • Perpilimi i pasqyrave financiare periodike dhe vjetore.
 • Shkrimi dhe dorëzimi i raporteve tek Pronaret për të gjitha çështjet me rëndësi.
 • Ruajtja e marrëdhënieve me partnerët / shitësit / furnizuesit.
 • Të sigurohet që stafi të ndjek rregullat për shëndetin dhe sigurinë.
 • Të jap zgjidhje për çështje (p.sh. rënien e fitimit, konfliktet e punonjësve, humbjen e biznesit krahasuar me konkurrencën etj).

Kërkesat:

 • Përvoja e dëshmuar si Drejtues ne tregun farmaceutik
 • Përvojë në planifikim dhe buxhet.
 • Njohuritë e procesit të biznesit dhe funksionet (marketing i produkteve mjekesore, financa, prokurimet, operacionet etj).
 • Aftësi të forta analitike.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Aftësi të shkëlqyera organizative dhe udhëheqëse.
 • Aftësi në vendimmarrjen dhe zgjidhjen e problemeve.
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office, bazave të të dhënave dhe sistemeve të informacionit.
 • Kuptim i mirë i metodave të hulumtimit dhe teknikave të analizës së të dhënave.
 • BSc/BA në Biznes/Menaxhim Biznesi ose fusha të tjera të ngjashme, MSc/MA do të jetë një plus.
 • Të paktën 3 vjet eksperiencë në një pozitë drejtuese.
 • Të zotërojë leje drejtimi të klasit “B”.
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën Angleze

Kandidatët duhet të dorëzojnë:

 • Një Curriculum Vitae
 • Diplomën
 • Çertifikatën e gjuhës angleze
 • Referenca të mëparshme

Aplikimet duhet të dorëzohen jo më vonë se data 25.07.2021 dhe në adresen: hr@imi-pharma.com

Shikime 786
Kategoria Farmaci
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC