Elteco Group

Vende të lira pune (9)

	 	 

“Elteco Group” kompani lidere e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve Elektrike, për shkak të rritjes së stafit në njësinë ekzistuese në Prizren shpallë vende të lira pune për këto pozita:

Menaxher/e

Shitës/e në Showroom - (5)

Agjent/e i/e Shitjes në Teren – (2)

Dizajner/e Grafik/e

Menaxher/e

Përshkrim i pozitës:

Jemi në kërkim të një menaxheri i cili do të jetë përgjegjës për mbikqyrjen dhe organizimin e ekipit të shitjes. I cili ka një performancë të lartë për të përmbushur kërkesat e klienteve dhe rritjen e shitjeve duke e mbajtur kompaninë konkurruese dhe inovative në treg.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Implementon strategjinë e kompanisë për zhvillimin e njësisë përkatëse;
 • Hartimi dhe implementimi i një plani strategjik biznesi që zgjeron bazën e klientëve të kompanisë dhe siguron bashkëpunim;
 • Vendos objektivat e shitjeve duke parashikuar dhe zhvilluar targetet mujore dhe vjetore të shitjeve;
 • Mbikëqyr operacionet e përditshme dhe punën e stafit të tij;
 • Vendos qëllime gjithëpërfshirëse për rritjen dhe suksesin e njësisë;
 • Vendos politikat dhe procedurat që promovojnë kulturën dhe vizionin e kompanisë;
 • Të jeni motivues për punonjësit e tjerë;
 • Analizoni dhe interpretoni të dhënat;
 • Krijoni raporte për menaxhmentin e lartë.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë shkollimin që i përket fushës së Menaxhimit;
 • Të ketë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në menaxhim apo punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.

Shitës/e në Showroom

Përshkrim i vendit të punës:

Detyrë kryesore e sektoristit është njohja e produkteve, njohja e blerësve, identifikimi i nevojave të tyre, dhe rritja e shitjeve. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është kujdesi që të mos ketë mungesë të stokut, dhe ekspozimi i mallit të bëhet në mënyrën e duhur.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti njohë produktet e sektorit përkatës, që të jetë në gjendje t'u ofrojë ndihmë klientëve dhe të japë shpjegim në lidhje me cilësinë dhe mënyrën e përdorimit për secilin prej tyre;
 • U propozon dhe i ndihmon klientët në zgjedhjen e produktit përkatës;
 • Të njoh blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;
 • Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa zgjidhje alternative;
 • Te kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
 • Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse;
 • Është përgjegjës për zonën e caktuar nga përgjegjësi i tij;
 • Të jetë i gatshëm të punoj edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;
 • Respekton të gjitha politikat dhe procedurat e kompanisë.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
 • Të ketë përvojë në shitje;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip;

Dizajner/e Grafik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Krijimin e dizajnëve me një impakt vizual dhe në përputhje me kërkesat;
 • Të zhvillojë ide dhe koncepte kreative, të gjejë zgjidhjen e përshtatshme për të përmbushur kërkesat e brendshme të kompanisë për një aktivitet te caktuar;
 • Përgatitja e kampanjave te marketingut, përfshirë dizajnimin e broshurave, posterave dhe definimi i mënyrës së shpërndarjes dhe ekzekutimit;
 • Ti pranoje dhe ti menaxhoje me kujdes detyrat nga menaxherja e mediave sociale;
 • Të ketë njohuri mbi materialet e printit, dhe printin në përgjithësi;
 • Kontribuon në dizajnim të produktit, pozicionimin e tyre dhe përcaktimin e mënyrës së shitjes;
 • Vizita në njësitë e kompanisë.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të programeve për dizajnim Corel Draw (Primar), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dhe pakos së Microsoft Office;
 • Preferohet Diploma Universitare;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe menaxhimi të kohës;
 • Të ketë sy të mprehtë për estetikën dhe detajet;
 • Të ketë shpirt ekipor dhe vetiniciative;
 • Të posedojë patente shofer, kategoria B;
 • Kandidatët që kanë përvojë pune në kompani të ngjashme kanë përparësi.

Agjent i shitjes në teren

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të mirëmbajë rrjetin e klienteve ekzistues dhe të identifikojë klientë të rinj për kompaninë;
 • Prezanton produktet dhe shërbimet e kompanisë në mënyrë efektive te klientët ekzistues dhe ata potencial;
 • Përgjegjës për ekzekutimin e vizitave ditore në kontinuitet të përcaktuara nga mbikqyrësi i tij/saj.
 • Përgjegjës për produktet, cmimet dhe realizimin e planit të shitjes.
 • Planifikon dhe prioritizon aktivitetet e shitjes dhe të kontaktimit të klientëve si ata ekzistues ashtu edhe ata potencial.
 • Mirëmban dhe zhvillon kontaktet me klientët ekzistues dhe potencial;
 • Duke monitoruar dhe raportuar në lidhje me tregun dhe me aktivitetet e konkurrentëve, raporton ndryshimet e çmimeve ne treg të produkteve që ata shesin si dhe të produkteve konkurruese në treg;
 • Raporton në baza ditore në lidhje me vëllimin e shitjeve sipas produkteve si dhe mbledhjen e pagesave të shitjeve për secilin klient, gjithashtu raporton edhe për klientët e rinj;
 • Si dhe zhvillon detyra tjera të natyrës së punës te percaktuara nga mbikqyresi i tij/saj;

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • E preferuar eksperiencë 1-3 vjeqare si agjent i shitjes apo Merchandiser;
 • Shkathtësi të mira bindëse, prezantuese , organizative;
 • Njohjen e avansuar e MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint);
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip;
 • Të posedojë patente shofer, kategoria B

Dokumentet e kërkuara:

 • CV;
 • Diplomën/at dhe certifikata relevante profesionale;
 • Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara për punë.

Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.

CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: hr@eltecoo.com 

Në “subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Menaxher, Shitës, etj…)

Konkursi do jetë i hapur deri me datë 25 qershor 2021.

 

Shikime 3114
Kategoria Shitje
Skadon 10 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC