Aztech Electronics

Menaxher/e i/e Burimeve Njerëzore

	 	 

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë për lëminë e elektroshtëpiakeve në tregun Kosovar.

Aktualisht kompania AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Kompania AZTECH shpall konkurs për vend të lirë pune për pozitën:

Menaxher/e i/e Burimeve Njerëzore (1 Pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Drejton procedurat bazë të RNJ të ndërmarrjes për administrimin e punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrierës;
 • Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e Departamenteve apo me Zyrat Qendrore me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur;
 • Ndërton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit të RNJ;
 • Harton, drejton dhe ndjek zbatimin e planin të rekrutimit;
 • Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të brendshme të ndërmarrjes në përputhje me Kodin e Punës dhe ligjeve të tjera të zbatueshme;
 • Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar plotësimin me të gjitha dokumentet e kërkuara;
 • Ndjek procesin me plotësimin me mjete/pajisje të punës të nevojshme për çdo punonjës në ndërmarrje që të përdorë në pozicionin e tij të punës;
 • Përgatit borderonë e punonjësve dhe listpagesen e sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Mban marrëdhëniet me organet tatimore dhe zyrën e punës duke respektuar legjislacionin, kodin e punës etj.;
 • Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe administron nevojat për trajnim të punonjësit te ndërmarrjes;
 • Ndjek Panairet e Punësimit me qëllim tërheqjen e talenteve dhe praktikave të vlefshme për ndërmarrjen;
 • Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qëllimi përmirësimin e klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të ndërmarrjes;
 • Mbledh, monitoron, përpunon dhe administron informacionin në lidhje me shpenzimet e personelit.

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale);
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale;
 • Njohuri të avancuara në legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi;

Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun Kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Pagë konkurruese.


Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në:
puna@aztech-ks.com

Afati për aplikim deri me datë: 11.05.2021 

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shikime 5662
Kategoria Administratë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC