Beni Dona Plast Sh.p.k.

Vende të lira të punës (58)

	 	 

Korporata “Beni Dona Plast” SH.P.K. me seli në adresën: Rr. “Imzot Nikë Prela”, Lagjia: “Ulpian”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 14.04.2021, shpall ketë:

KONKURS

“Beni Dona”, është e specializuar në ofrimin e shërbimeve të gastronomisë duke përfshirë restaurante, kuzhina, byfe, marketin si dhe në bashkëpunim me Olti Trasing kanë të zhvilluar industrin e ndërtimtarisë, me një personel me provojë shumëvjeçare në ketë fushë.

Me qëllim të avancimit dhe të rritjes së veprimtarisë, Beni Dona, tani është duke kërkuar staf mbështetës të kualifikuar dhe profesional për pozitat e punës si në vijim:

 1. Inxhinier/e i diplomuar i ndërtimtarisë - Drejtimi Konstruktiv (2 pozita)
 2. Inxhinier/e i diplomuar i Arkitekturës (2 pozita)
 3. Kuzhinier/e (14 Pozita)
 4. Ndihmës Kuzhinier/e (14 Pozita)
 5. Punojës/e në Kuzhinë (Enëlarëse, Ëmbëltoriste, Servuese etj), (14 Pozita)
 6. Kamerier/e dhe Banakier/e (10 Pozita)
 7. Automekanik (2 Pozita)
 8. Sektoris/e (5 Pozita)

 1. Inxhinier/e i diplomuar i ndërtimtarisë - Drejtimi Konstruktiv (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Vlerëson dhe rishikon projektet në hartim/ekzekutimin e sipër;
 • Qëndrimi në terren në projekte ku bënë ekzekutimin e punimeve kompania;
 • Kontribuon në projektim, vlerësim e rishikim të projekteve, kontribut në progresin dhe zhvillimin e projekteve të reja;
 • Përgjegjës për mbikëqyrjen e punës së vazhdueshme dhe të punëtorëve në terren;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë në Mastër të Ndërtimtarisë - Drejtimi Konstruktiv;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet Excel, Word, Power Point, AutoCad, Corel Draw, etj;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”. 2.

 1. Inxhinier/e i diplomuar i Arkitekturës (2 pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Aftësi për të përcaktuar qëllimet dhe kërkesat e punëdhënësit, kontraktorëve, nënkontraktorve, klientëve me anë të projekteve;
 • Matja e hapësirave në terren, dizajni i produkteve dhe përgatitja e projekteve sipas kërkesave të klientëve,
 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i proceseve të ndërtimit, prodhimit në korporatë si dhe mbikëqyrja dhe menaxhimi i ekzekutimit të projekteve dhe të punësuarave në terren;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë në Mastër të Fakultetit të Ndërtimtarisë-Arkitekturës;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze është domosdoshme, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune 5 vjeçare në kompanitë të fushave të ngjashme, pas diplomimit;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet në “MS Office”, aplikacionet Excel, Word, Power Point, ArchiCad, AutoCad, Corel Draw, etj;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Kuzhinier/e (14 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (3 Pozita);
 • Ferizaj (3 Poziat);
 • Gjilan (2 Pozita);
 • Mitrovicë (2 Pozita)
 • Istog (2 Pozita);
 • Prizren (2 Pozita) dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

 1. Ndihmës Kuzhinier/e (14 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (3 Pozita);
 • Ferizaj (3 Poziat);
 • Gjilan (2 Pozita);
 • Mitrovicë (2 Pozita)
 • Istog (2 Pozita);
 • Prizren (2 Pozita) dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

 1. Punojës/e në Kuzhinë (Enëlarëse, Ëmbëltoriste, Servuese etj), (14 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në pastërtinë dhe përgatitjen e të gjitha llojeve të ushqimit në bazë të porosive;
 • Merr iniciativa për përgatitjen e specialiteteve të reja të ushqimeve;
 • Kujdeset për mjetet e punës dhe për pastërtinë e tyre;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (3 Pozita);
 • Ferizaj (3 Poziat);
 • Gjilan (2 Pozita);
 • Mitrovicë (2 Pozita)
 • Istog (2 Pozita);
 • Prizren (2 Pozita) dhe
 • Në të gjithë territorin e Kosovës (ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

 1. Kamerier/e dhe Banakier/e (10 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm, në kryerjen e detyrave të punës;
 • Të ketë paraqitje profesionale dhe të jetë i shoqërueshëm;
 • Të jetë i/e gatëshme për punën nën presion;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Dëshmi mbi kualifikimet profesionale;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (7 Pozita),
 • Fushë Kosovë (3 Pozita) ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

 1. Automekanik (2 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Riparimi i të gjitha i automjeteve dhe makinave të kompanisë sipas urdhrit,
 • Përgjegjësia për cilësinë e riparimeve,
 • Ngasja e automjeteve, verifikimi dhe provimi i rregullsisë teknike të automjeteve, makinave etj.,
 • Aplikimi i masave mbrojtëse në punë dhe mbajtja e pastërtisë në lokalet ku punon,
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (1 Pozitë),
 • Fushë Kosovë (1 Pozitë) ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin një ose më shumë qytete ku mund të punojë).

 1. Sektoris/e (5 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Mirëpret konsumatorët dhe i ndihmon në zgjedhjen e produkteve;
 • Bënë kërkesë për furnizim me mall që nevojitet, palon mallin në rafte dhe vendosë çmimet;
 • Në rast nevoje paketon mallin e shitur;
 • Kujdeset për asortimentin, temperaturat adekuate;
 • Largon artikujt me afat të skaduar;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale :

 • Dëshmi mbi kualifikimet në rast se ka të tilla;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Çka ofrojm ne:

 • Punësim afatgjatë, ku të punësuarit do të paisen mënjëherë me kontratë të punës;
 • Paga joshëse, dhe ambient të rehatshëm të punës etj.

Vendi i punës:

 • Prishtinë (5 Pozita), ku secili kandidat duhet të shënojë në subjket të e-mailit dhe aplikacion qytetin ku mund të punojë).

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, t’i dërgojnë përmes formës elektronike;
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: aplikobenidona@hotmail.com, (tel: 044 508 507) në subject të ceket: Emri Mbiemri, Pozita dhe Qytetin për në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 14 prill 2021 deri më 14 maj 2021, (30 ditë).
 • VËREJTJE: Dokumente e pakompletuara, dhe dokumente të cilat nuk plotësohen sipas specifikave të lartcekura nuk do të trajtohen. Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.

Shkarkoni aplikacionin këtu:

APLIKACIONI

Shikime 6884
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC