Elteco Group

Vende të lira pune (10) - Sllatinë, Veternik

	 	 

Elteco Group” kompani lidere e shitjes me shumicë dhe pakicë të materialeve Elektike, për shkak të rritjes së stafit në njësitë ekzistuese në Veternik dhe Sllatinë shpallë vende të lira pune për këto pozita:
 Group

 • Shef Operativ (COO)
 • Zëvëndës Menaxher
 • Asistent/e Administrative
 • Shitës/e sektori - Sllatinë (3 pozita)
 • Shitës/e sektori – Veternik-Prishtinë (3 pozita)
 • Vëzhgues/e kamerave

Shef Operativ (COO)

Përshkim i pozitës

Ne jemi në kërkim të një Shefi Operativ ambicioz/e (COO) për t'u bashkuar me ekipin tonë! Si Zyrtar Kryesor i Operacioneve (COO) në kompaninë tonë, ju do të jeni përgjegjës për mbikëqyrjen e strategjisë së përgjithshme të operacioneve të biznesit pasi kjo është thelbësore për rritjen dhe suksesin tonë.

COO është një anëtar vendimtar i ekipit tonë të menaxhimit të lartë, i cili raporton vetëm tek Drejtori Ekzekutiv (CEO). Në këtë pozicion, ju do të duhet të menaxhoni dhe kontrolloni funksionimin e larmishëm të biznesit, kështu që ne presim që ju të jeni një udhëheqës punëtor dhe frymëzues.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Hartimi, planifikimi dhe implementimi i strategjive, planeve dhe procedurave të biznesit;
 • Mbikëqyr operacionet e përditshme dhe punën e drejtuesve;
 • Vendosni qëllime gjithëpërfshirëse për rritjen dhe suksesin e biznesit;
 • Vendosni politikat dhe procedurat që promovojnë kulturën dhe vizionin e kompanisë;
 • Drejtoni punonjësit dhe të jeni shembull për ta;
 • Të jeni motivues për punonjësit e tjerë;
 • Analizoni dhe interpretoni të dhënat;
 • Krijoni raporte për menaxhmentin;

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të këtë shkollimin që i përket fushës së Menaxhimit;
 • Të këtë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë në menaxhim apo punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.

Zëvëndës Menaxher

Përshkrimi i pozitës

Detyrat e Zëvëndës Menaxherit përfshijnë mbikëqyrjen e operacioneve ditore, sigurimin e produktivitetit të punonjësve, monitorimin e efikasitetit të të gjitha proceseve dhe krijimin e një mjedisi pozitiv pune për punonjësit. Jeni përgjegjës për maksimizimin e potencialit të ekipit tonë të shitjeve, përpilimin e planeve të shitjeve dhe justifikimin e planeve te menaxhmenti i lartë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Arritja e rritjes dhe arritja e objektivave të shitjeve duke menaxhuar me sukses ekipin e shitjeve;
 • Hartimi dhe implementimi i një plani strategjik biznesi që zgjeron bazën e klientëve të kompanisë dhe siguron bashkëpunim;
 • Trajnimi dhe monitorimi i performancës së përfaqësuesve të shitjeve;
 • Ndërton dhe promovon marrëdhënie të forta dhe afatgjata me klientët duke bërë partneritet me ta dhe duke kuptuar nevojat e tyre;
 • Paraqet raportet e shitjeve, të ardhurave dhe shpenzimeve dhe parashikimet reale tek ekipi i menaxhimit;
 • Identifikon tregjet në zhvillim dhe ndërrimet e tregut duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për produktet e reja dhe statusin e konkurrencës.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të këtë shkollimin/trajnimin që i përket fushës së shitjes;
 • Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në shitje apo punë të ngjashme;
 • Të këtë aftësi të mira organizative dhe udhëheqëse;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze apo e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve.

Asistent/e Administrative

Përshkrimi i pozitës

Detyrat dhe përgjegjësitë e ndihmësit administrativ përfshijnë sigurimin e mbështetjes administrative për të siguruar funksionimin efikas të zyrës. Mbështet menaxherët dhe punonjësit përmes një sërë detyrash që lidhen me organizimin dhe komunikimin. Përgjegjës për materialin konfidencial dhe të ndjeshëm në kohë. Njoje me një shumëllojshmëri të koncepteve, praktikave dhe procedurave të fushës.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgjigjet në telefonata dhe në kërkesat e klientëve në rrjete sociale;
 • Mban të përditsuar katallogun e produkteve në rrjete sociale;
 • Mirëmban bazën e të dhënave të klientit dhe furnitorëve për qëllime përcjellëse;
 • Menaxhon furnizmet e zyrës dhe bënë porosi;
 • Përgatit raporte të rregullta për shpenzimet dhe buxhetet e zyrave;
 • Mirëmbajtja dhe azhurnimi i bazave të të dhënave të kompanisë;
 • Përgjigjet në pyetjet nga punonjësit dhe klientët;
 • Rezervoni sallat e takimeve sipas kërkesës;
 • Shpërndan dhe ruan korrespondencën (p.sh. letrat, postat elektronike dhe paketat);

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë shkollim bachelor në fushën e Administratës ose Marketingut;
 • Të këtë aftësi të mira organizative;
 • Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Njohja e gjuhës angleze si dhe njohja e ndonjë gjuhe tjetër të huaj do jetë përparësi;
 • Të jetë e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;

Shitës në Sektor

Përshkim i vendit të punës:
Detyrë kryesore e sektorisitit është njohja e produkteve, njohja e blerësve, identifikimi i nevojave të tyre, dhe rritja e shitjeve. Po ashtu njëra prej detyrave po aq të rëndësishme është kujdesi që të mos ketë mungesë të stokut, dhe ekspozimi i mallit të bëhet në mënyrën e duhur.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ti njohë produktet e sektorit përkatës, që të jetë në gjendje t'u ofrojë ndihmë klientëve dhe të japë shpjegim në lidhje me cilësinë dhe mënyrën e përdorimit për secilin prej tyre;
 • U propozon dhe i ndihmon klientët në zgjedhjen e produktit përkatës;
 • Të njoh blerësit, kërkesat e tyre dhe të dijë nevojat e tyre;
 • Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa zgjidhje alternative;
 • Te kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
 • Të ekspozoj mallin dhe mirëmbajë hapësirat shitëse;
 • Është përgjegjës për zonën e caktuar nga përgjegjësi i tij;
 • Të jetë i gatshëm të punoj edhe në sektorët tjerë kur kjo kërkohet;
 • Respekton të gjitha politikat dhe procedurat e kompanisë.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Shkollimi dhe trajnimet ne fushën relevante do të kenë përparësi;
 • Të ketë përvojë në shitje;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Njohja e një gjuhe të huaj do të jetë përparësi;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip;

Vëzhgues I Kamerave

Përshkim i vendit të punës:

Pozita e vëzhguesit të kamerave është një pozitë shumë me rëndësi në kompaninë tonë. Vëzhguesi I Kamerave është kryesisht përgjegjës për funksionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të mbikëqyrjes, duke raportuar incidente ose sjellje të dyshimta tek udhëheqësi i tij.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Në mënyrë të vazhdueshme dhe me precizitet të lartë vëzhgon kamerat e të gjitha njësive;
 • Përcjell në mënyrë të detajuar stafin dhe klientët;
 • Alarmon çdo situatë të dyshimtë;
 • Raporton ne baza ditore dhe javore tek Menaxheri.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të ketë minimalisht 2 vite përvojë në punë të ngjashme;
 • Të ketë personalitet të qetë dhe integritet të lartë;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të jetë person që e kupton dhe e respekton hierarkinë;
 • Të jetë i aftë të punoj në ekip.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV
 • Diplomën/at dhe certifikata relevante profesionale
 • Çdo dokumentacion tjetër i cili dëshmon aftësitë dhe shkathtësitë e kërkuara për punë

Vërejtje: Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara.
CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse dërgoni në emailin: hr@eltecoo.com
Në “subject” ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni. (Shembull: Coo, Ndihmës Menaxher, etj…)
Konkursi do jetë i hapur deri me datë 15 prill 2021.

Shikime 3922
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC