Aztech Electronics

Menaxher i Burimeve Njerëzore

	 	 

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë për lëminë e elektroshtëpiakeve në tregun Kosovar. Aktualisht kompania AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Kompania AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

Menaxher i Burimeve Njerëzore (1 Pozitë)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Drejton procedurat bazë të RNJ tö ndërmarrjes për administrimin e punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrierës.
 • Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e Departamenteve apo me Zyrat Qendrore me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur.
 • Ndërton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit të RNJ.
 • Harton, drejton dhe ndjek zbatimin e planin të rekrutimit.
 • Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës Për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të brendshme të ndërmarrjes në përputhje me Kodin e Punës dhe ligjeve të tjera të zbatueshme.
 • Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar plotësimin me të gjitha dokumentet e kërkuara.
 • Ndjek procesin me plotësimin me mjete/pajisje të punës të nevojshme për çdo punonjës në ndërmarrje që të përdorë në pozicionin e tij të punës.
 • Përgatit borderonë e punonjësve dhe listpagesen e sigurimeve shoqërore e shëndetësore. Mban marrëdhëniet me organet tatimore dhe zyrën e punës duke respektuar legjislacionin, kodin e punës etj.;
 • Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe administron nevojat për trajnim të punonjësit te ndërmarrjes;
 • Ndjek Panairet e Punësimit me qëllim tërheqjen e talenteve dhe praktikave të vlefshme për ndërmarrjen
 • Mban në mënyrë të vazhdueshme komunikimin me drejtuesit e departamenteve me qëllimi përmirësimin e klimës së punës dhe garantimin e performancës së punonjësve të ndërmarrjes;
 • Mbledh, monitoron, përpunon dhe administron informacionin në lidhje me shpenzimet e personelit.

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale),
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale;
 • Njohuri të avancuara në legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi;

Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Pagë konkurruese.

Të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com

Afati për aplikim deri me datë: 12.04.2021

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shikime 1685
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC