Vatan Med

Vende të lira të punës (4)

	 	 

Shpallje per vende pune (4) 

 • Stomatolog;

 • Recepcioniste;

 • Esteticient;

 • Agjent i Marketingut

Vatan med eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themluar me 17.07.2019 e cila aktivitetin e saj kryesor ka mbjelljen e flokeve, stomatologji, dermatologjise, sherbime kozmetike dhe sherbime tjera te bukurise.

Vatan med sot ushtron aktivitetin e saj ne 15 pika te shtrire ne Europe (Kosove, Shqiperi, Bosnje), Turqi, Irak, Arabi Saudite, Somali.


Pozita: Stomatolog (1)

Lokacioni: Prishtinë

Pergjegjesite dhe detyrat

 • Përgjigjja e thirrjeve dhe përcjellja e pyetjeve të klientit sipas nevojës
 •  Informimi dhe këshillimi i klientëve,
 • Kontrollimi dhe trajtimi i pacienteve
 • Përgatit procedurat dhe protokollet e komunikimit,
 • Siguron që procesi i trajtimit të kërkesës së klientëve të trajtohet siç duhet,
 • Siguron informacione mbi produktet / shërbimet duke iu përgjigjur pyetjeve,
 • Përmirëson rezultatet e cilësisë duke rekomanduar ndryshime,
 • Kryen detyra me urdhër të eprorit.
 • Shkathtësia e programeve kompjuterike të lidhura me zyrën
 • Përvojë profesionale se paku 3 vjecare
 • Bashkëpunim dhe komunikim

Per aplikim:

Aplikuesi se bashku me kerkesen duhet te dorezoje:

 • Cv me fotografi
 • Leter referenca
 • Leter motivuese

Pozita: Recepcioniste (1)

Lokacioni: Prishtinë

Pergjegjesite dhe detyrat

 • Përgjigjja e thirrjeve dhe përcjellja e pyetjeve të klientit sipas nevojës
 • Informimi dhe këshillimi i klientëve, për produktet / shërbimet
 • Mban të dhënat elektronike të thirrjeve të pranuara të klientëve,
 • Raportimi i metrikës në baza javore / mujore,
 • Mban ne kontrolle  reagimet nga klientët,
 • Mban ne kontrolle situatat gjate marrëdhënieve me klientët,
 •  Sqaron informacionin, kërkesën përpara, që merren në qendrën e thirrjeve,
 • Mirëmban bazën e të dhënave të qendrave të thirrjeve duke futur informacione
 • Përgatit procedurat dhe protokollet e komunikimit,
 • Siguron që procesi i trajtimit të kërkesës së klientëve të trajtohet siç duhet,
 • Siguron informacione mbi produktet / shërbimet duke iu përgjigjur pyetjeve,
 • Përmirëson rezultatet e cilësisë duke rekomanduar ndryshime,
 • Kryen detyra me urdhër të eprorit.
 • Shkathtësia e programeve kompjuterike të lidhura me zyrën
 • Përvojë në industrinë shendetesore
 • E preferueshme 1-2 vjet përvojë pune përkatëse
 • Bashkëpunim dhe komunikim
 • Përgjegjësia për të ndryshuar

Per aplikim:

 • Aplikuesi se bashku me kerkesen duhet te dorezoje:
 • Cv me fotografi
 • Leter referenca
 • Leter motivuese

 


Pozita: Esteticient (1)

Lokacioni: Prishtinë

Pergjegjesite dhe detyrat

 • Përgjigjja e thirrjeve dhe përcjellja e pyetjeve të klientit sipas nevojës
 • Informimi dhe këshillimi i klientëve, për produktet / shërbimet
 • Mban të dhënat elektronike të thirrjeve të pranuara të klientëve,
 • Mban ne kontrolle  reagimet nga klientët,
 • Mban ne kontrolle situatat gjate marrëdhënieve me klientët,
 • Sqaron informacionin, kërkesën përpara, që merren në qendrën e thirrjeve,
 • Siguron që procesi i trajtimit të kërkesës së klientëve të trajtohet siç duhet,
 • Siguron informacione mbi produktet / shërbimet duke iu përgjigjur pyetjeve,
 • Kryen detyra me urdhër të eprorit.
 • Shkathtësia e programeve kompjuterike të lidhura me zyrën
 • Përvojë në industrinë shendetesore
 • E preferueshme 1-2 vjet përvojë pune përkatëse
 • Bashkëpunim dhe komunikim
 • Përgjegjësia për të ndryshuar

Per aplikim:

Aplikuesi se bashku me kerkesen duhet te dorezoje:

 • Cv me fotografi
 • Leter referenca
 • Leter motivuese

Pozita: Agjent i Marketingut (1)

Lokacioni: Prishtinë

Pergjegjesite dhe detyrat:

 • Përgjigjja e thirrjeve dhe përcjellja e pyetjeve të klientit sipas nevojës
 • Informimi dhe këshillimi i klientëve, për produktet / shërbimet
 • Ofrimi i games se produkteve dhe sherbimeve te punedhenesit
 • Kryen detyra me urdhër të eprorit.
 • Shkathtësia e programeve kompjuterike të lidhura me zyrën
 • Përvojë në industrinë shendetesore
 • E preferueshme 1-2 vjet përvojë pune përkatëse
 • Bashkëpunim dhe komunikim
 • Përgjegjësia për të ndryshuar

Per aplikim:

 • Aplikuesi se bashku me kerkesen duhet te dorezoje:
 • Cv me fotografi
 • Leter referenca
 • Leter motivuese

Te gjithe aplikuesit qe shprehin interes per pozitat e cekura si ne shpallje dokumentet e tyre duhet t’i dergojne ne email adresen kosovavatanmed@gmail.com

Shikime 4304
Kategoria Shëndetësi
Skadon 5 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC