Arseko Construction

Arkitekt, Inxhinier (KONSTRUKTIV dhe HIDROTEKNIK), Asistente Administrative dhe Praktikant në fushën e Inxhinierisë dhe Arkitekturës

	 	 

Konkurs Pune

1. Arkitekt/e

Kualifikimet Minimale:

 • Përparësi kan dhe Studentet APSOLVENT;
 • aftësi të zhvilluara komunikimi;
 • shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • aftësi për të identifikuar prioritete,
 • aftësi të mira për bashkpunimi me kolegë dhe palë;
 • aftësi për të punuar në mënyrë efikase nën presion kohor;
 • diplomë universiteti;
 • aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur;
 • aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe hulumtimit në
 • aftesi të mira në programet ArchiCad,AutoCad.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Bën analizë të plotë projektit dhe planifikon të gjitha aktivitetet e punëve ndërtimore.
 • Organizon/mbështet dhe jep instruksione për kontraktorët e kompanisë dhe bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Informon udhëheqësit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranimin dhe implementimin e detyrave nga udhëheqësi dhe implementimin e tyre në vend-punishtë;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga eprori;
 • Eksploron mundësi të reja për avancim të cilat i shtojnë vlerë kompanisë;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejt;
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë.

2. Inxhinier i Ndertimtarise, Konstruktiv, Hidroteknik

Kualifikimet Minimale:

 • Përparësi kan dhe Studentet APSOLVENT;
 • aftësi të zhvilluara komunikimi;
 • shkathtësi funksionale dhe teknike;
 • aftësi për të identifikuar prioritete,
 • aftësi të mira për bashkpunimi me kolegë dhe palë;
 • aftësi për të punuar në mënyrë efikase nën presion kohor;
 • diplomë universiteti;
 • aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur;
 • aftësi të mira në përdorimin e kompjuterit dhe hulumtimit në
 • aftesi të mira në programet ArchiCad,AutoCad.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Bën analizë të plotë projektit dhe planifikon të gjitha aktivitetet e punëve ndërtimore.
 • Organizon/mbështet dhe jep instruksione për kontraktorët e kompanisë dhe bën mbikëqyrjen e realizimit të punëve nga ana e tyre konform planifikimit dhe organizimit të punëve dhe caktimit të prioriteteve;
 • Informon udhëheqësit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara dhe raportimin e rregullt të punëve tek udhëheqësit e kompanisë;
 • Pranimin dhe implementimin e detyrave nga udhëheqësi dhe implementimin e tyre në vend-punishtë;
 • Detyrat tjera të përcaktuara nga eprori;
 • Eksploron mundësi të reja për avancim të cilat i shtojnë vlerë kompanisë;
 • Pranon detyra të tjera të përcaktuara nga udhëheqësi i drejtpërdrejt;
 • Përshtatet me kulturën organizative të kompanisë.

3. Asistente Administrative, Studente

Kualifikimet Minimale:

 • Të jetë në studime universitare për Financë Kontabilitet;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Njohuri mbi programet financiare Financa 5, Pro-Data;
 • Aftësi kalkuluese dhe analitike të mira;
 • Etikë pune dhe përpikmëri.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore;
 • Përgatitja e bilanceve dhe faturave;
 • Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme;
 • Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare;
 • Përgatit raporte financiare;
 • Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;
 • Mbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët.

4. Praktikantë me Pagesë në fushën e inxhinierisë dhe arkitekturës

 • Përparësi kanë të gjithë studentet e fushës së inxhinierisë dhe arkitekturës, si dhe studentet e shkollave profesionale në fushën e inxhinierisë.

Kohëzgjatja e praktikës zgjat 3 Muaj, me mundësi vazhdimi.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Në bashkpunim me stafin profesional të kompanisë do të analizoj dhe percjell realizimin e fazave perkatëse të projekteve ndërtimore;
 • Evidentimi i punëve kritike të projektit, planifikimi dhe realizimi i tyre konform projektit
 • Informon udhëheqësit për mbarëvajtjen e punëve, në pajtueshmëri me nevojat dhe kërkesat në vend-punim;
 • Bën mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve, raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara;

Mënyra e aplikimit: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në në e-mail adresen ;

arsekoshpk1@gmail.com

Shikime 2952
Kategoria Arkitekturë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC