Finca Kosovo

Zyrtar për Pajtueshmëri

	 	 

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 2.3 milion klientë. Me qëllim të rritjes së efikasitetit në operacione, FINCA Kosovë shpallë:

KONKURS

ZYRTAR PËR PAJTUESHMËRI – ZYRA QENDRORE

PËRGJEGJËSITË:

Të sigurojë qe FINCA Kosovë zbaton operacionet e saj në përputhje me Ligjin per Parandalimin e Pastrimit të Parase dhe Financimit të Terrorizmit;

Të sigurojë pajtueshmëri të plote që FINCA Kosovë operon konform rregulloreve në fuqi të Bankës Qendrore të Kosovës;

Të sigurojë qe FINCA Kosovë operon ne përputhje me adresimin e kërkesave të Ligjit për Mbrojtjen e te Dhënave Personale etj.

Të monitorojë transaksionet ditore, të ndërmarrë veprime dhe të raportojë në kohë;

Të ofrojë mbështetje Departamenteve tjera përkitazi pajtueshmërisë I raporton Menaxherit/es për Pajtueshmëri me rregulla dhe rregullore

KUALIFIKIMET:

  • Diplomë universiteti në ekonomi apo juridik;
  • Së paku 1 vit përvojë pune në institucionet financiare;
  • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
  • Aftësi të mira analitike dhe organizative;
  • Njohuri të gjuhës angleze

Ju lutem plotësojeni aplikacionin online përmes web-faqës: www.fincakosovo.org, ose dergoni CV- në dhe Letrën motivuese në e-mail adresën recruitment.hr@fincakosovo.org . Në titull duhet të shkruhet pozita e punës dhe vendi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë. Kandidatet femra inkurajohen të aplikojnë. Afati i aplikimit deri me 24.02.2021.

www.fincakosovo.org

Shikime 2003
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC