Banka për Biznes

IT Security (m/f)

	 	 

Banka Për Biznes, Zyra Qendrore në Prishtinë shpall konkurs për pozitën:

IT Security (m/f)

Kualifikimet:

 • Diplomë Universitare në Shkenca Kompjuterike apo fushë të ngjashme;
 • Çertifikime profesionale në këtë fushë përbën avantazh;
 • Përvojë e mëparshme jo më pak se tre vite në sisteme dhe një vit në IT Security apo të ngjashme;
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe priorizim të detyrave;
 • Njohuri në bazën e të dhënave, rrjeteve dhe sistemeve;
 • Nivel i avancuar i Gjuhës Angleze dhe përdorimit të paketës së Microsoft Office dhe Outlook.

Përgjegjësitë:

 • Administron dhe bën kontrollimin e qasjeve të shfrytëzuesve në AD dhe në modulet e tjera dhe rekomandon për ndryshimet e nevojshme në qasjen e shfrytëzuesve në përputhje me politikat dhe procedurat e institucionit.
 • Monitoron politikat në DC, Active Directory, File Server dhe qasjet nga Zyra Qendrore me Degët.
 • Bën definimin dhe menaxhimin e politikave në pajisjet e sigurisë.
 • Menaxhon me WSUS dhe sistemet e ndryshme të përditësimeve.
 • Monitoron dhe menaxhon viruset dhe rreziqet tjera softuerike dhe harduerike.
 • Bën krijimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përcjelljen e Planit të kontinuitetit gjatë punës dhe sanimit të pasojave të katastrofave (Business Continuity & Disaster Recovery Plan), me qëllim të garantimit të sigurisë dhe shfrytëzimit të të dhënave në dispozicion.
 • Konfigurimi dhe administrimi i aplikacionit për arkivimin (backup) si dhe përditësimin e procedurave si dhe testimet e rregullta të arkivimit dhe sistemit të arkivimit.
 • Vlerësimin e rreziqeve të mundshme të sigurisë dhe rekomandimi i veprimeve korrektuese.
 • Administrimin e serverëve dhe stacioneve punuese në aspektin e sigurisë.
 • Monitorimin dhe mirëmbajtjen e qasjeve në stacionet punese dhe në serverë.
 • Mbledhjen/Dokumentimin e incidenteve të sigurisë në mënyrë që të bëhet vlerësimi i sigurisë si dhe evidentimi i zgjidhjes së ngjarjes.
 • Hulumton, rekomandon, vlerëson dhe implementon politikat e sigurisë për mbrojtje nga rreziqet e mundshme kibernetike.
 • Përcjelljen e teknologjive, zgjidhjeve dhe sistemeve bashkëkohore që kanë të bëjnë me sigurinë e sistemit.
 • Zbaton kontrollet dhe mekanizmat e sigurisë me qëllim të realizimit të politikave dhe procedurave të sigurisë.
 • Bashkëpunon me ISO (Information security officer) dhe auditorët gjatë kontrolleve te ndryshme.

Procedura e aplikimit:

Aplikoni online duke plotësuar formën për aplikim në butonin më poshtë.

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 24 shkurt, 2021.

Shikime 3412
Kategoria Informatikë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC