Happy Wet Wipes

Vende të lira të punës (4)

	 	 

Titulli/Pozita: Shitës Ambulant (1)

Departamenti: Shitje

Vendi/Lokacioni: Konjuh/Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kërkohet shfrytëzim i njohurive shitëse, përshtatje e shpejtë me detyrat e punës, menaxhim të mirë të kohës dhe zgjidhje efektive të problemeve në departamentin përkatës.

Përgjegjësitë direkte:

 • Viziton klientët, promovon dhe shet produktet e kompanisë për persona fizik
 • Hulumtimi i tregut dhe gjetja e klientëve të ri
 • Përfaqeson denjësisht kompaninë tek klientët
 • Bën prezantimin e ofertave te kompanisë

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Diploma bachelor në Ekonomi (e preferuar)
 • Përvojë pune në shitje është përparësi
 • Të posedoj aftësi udheheqëse dhe të jetë analist i mirë,
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndrrimet eventuale në treg
 • Të ketë iniciativë dhe aftësi të mira komunikimi
 • Leja e vozitjës Obligative, kategoria B

Cilësi personale:

 • Të jetë i besueshëm
 • Të jetë i respektueshëm dhe i sjellshëm.
 • Të ketë kulturë dhe qasje të mirë ndaj personave me të cilët punon.

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : hr@happy.com.al jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita në të cilën konkurroni. Po ashtu dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen në objektet e ndërrmarrjes tonë.

Happy sh.p.k. , Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km 10të, Konjuh / 14000 Lipjan

Konkursi është I hapur nga data 10 – 25 shkurt 2021


Emertimi i vendit të punës : Pastruese/Mirëmbajtëse               

Departamenti: Mirëmbajtje

Vendi/Lokacioni: Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Bën pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjenës brenda hapsirave të kompanisë.

Përgjegjësitë direkte:

 •  Kujdeset në mënyrë të vecantë për pastrimin, mirëmbajtjen higjenike të pastërtisë, të mureve, dritareve, dyshemesë, kuzhinës, inventarit të zyreve etj;
 •  Bën pastrimin dhe mirëmbajtjen e përgjithshme higjenike të hapsiravë të punës të objektit;
 •  Mirëmban mjetet e punës që I përdorë;
 •  Si dhe detyra të tjera të cilat (mëtutje) mund të jenë të përshkruara në përshkrimin e bashkangjitur të punës ose të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

Të ketë të kryer shkollën fillore;

Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante

Procedura e Konkurrimit

Të gjithë kandidatët për pozitën Pastruese në Departamentin e mirëmbajtjes t’i dorëzoj këto dëshmi

 •  CV-në, kopjen e letërnjoftimit
 •  Dëshminë e Shkollimit
 •  Dëshminë për përvojën e punës
 •  Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : hr@happy.com.al jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita në të cilën konkurroni. Po ashtu dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen në objektet e ndërrmarrjes tonë.

Happy sh.p.k. , Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km 10të, Konjuh / 14000 Lipjan

Konkursi është I hapur nga data 10 – 25 shkurt 2021


Emertimi i vendit të punës : Ndihmëse në Kuzhinë               

Departamenti: Mirëmbajtje/Kuzhinë

Vendi/Lokacioni: Konjuh / Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Njohuri bazike në degën e gastronomisë për një periudhë afatgjate dhe me mundësi avancimi

Përgjegjësitë direkte:

 •  Kujdeset në mënyrë të vecantë për ndihmesë në kuzhinë
 •  Asiston për gatimin, përgatitjen dhe servirjen e ushqimit.
 •  Ndihmon që të përgatitet sasi e mjaftueshme e ushqimit
 •  Kujdeset që kuzhina dhe të gjitha pajisjet e kuzhinës në fund të orarit të pastrohen
 •  Si dhe detyra të tjera të cilat (mëtutje) mund të jenë të përshkruara në përshkrimin e bashkangjitur të punës ose të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Të ketë të kryer shkollën fillore;
 • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante

Procedura e Konkurimit

 • Të gjithë kandidatët për pozitën Ndihmës Kuzhinjere t’i dorëzoj këto dëshmi
 •  CV-në, kopjen e letërnjoftimit
 •  Dëshminë për përvojën e punës
 •  Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : hr@happy.com.al jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita në të cilën konkurroni. Po ashtu dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen në objektet e ndërrmarrjes tonë.

Happy sh.p.k. , Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km 10të, Konjuh / 14000 Lipjan

Konkursi është I hapur nga data 10 – 25 shkurt 2021


Emertimi i vendit të punës : Depoist               

Departamenti: Logjistike

Vendi/Lokacioni: Konjuh / Lipjan

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Organizimi I Depos së mallrave finale si dhe lëndës së parë

Përgjegjësitë direkte:

 • Përgatite dhe ngarkon mallin për dërgim tek blerësi në bazë të fletëpërcjelljes-faturës
 • Bën ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave
 • Përgatit mallin për distribuim në bazë të fletëporosive
 • Kujdeset për rregullsinë dhe mirëmbajtjen e mallit të depos
 • Kryen edhe punë të tjera me të cilat I’a cakton Përgjegjësi i Logjistikes në suaza të natyrës dhe vendit të punës ose të caktuara nga punëdhënësi.

Edukimi dhe kërkesat tjera profesionale:

 • Të ketë të kryer të paktën shkollën e mesme
 • Preferohet përdorimi i mjeteve të punës (pirunar, paletar etj)
 • Preferohet së paku një (1) vit përvojë punë relevante

Procedura e Konkurimit

Të gjithë kandidatët për pozitën Ndihmës Kuzhinjere t’i dorëzoj këto dëshmi

 •   CV-në, kopjen e letërnjoftimit
 •   Dëshminë për përvojën e punës
 •   Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune 

Ju lutem na i dërgoni CV-të tuaja në e-mail adresën : hr@happy.com.al jo më shumë se një herë dhe gjithashtu tek rubrika “subject” të ceket emri mbiemri dhe pozita në të cilën konkurroni. Po ashtu dokumentet e kompletuara mund të dorëzohen në objektet e ndërrmarrjes tonë.

Happy sh.p.k. , Magjistrala Prishtinë-Ferizaj km 10të, Konjuh / 14000 Lipjan

Konkursi është I hapur nga data 10 – 25 shkurt 2021

Shikime 2641
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC