NewCo Ferronikeli Complex

Zyrtar Ligjor

	 	 

Ferronikeli Header

NJOFTIM PUNE

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitetet për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe menaxhimin e hapsirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C është pjesë e Balfin Group dhe operon në sektorin e Industrisë së Minierave.

Pozicioni:             Zyrtar Ligjor

Departamenti:     Administratë

Lokacioni:            Drenas, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përgatitja dhe administrimi i dokumentacionit juridik-ligjor në Zyrën Ligjore
 • Hartimi i drafteve të parashtresave dhe shkresave të ndryshme për institucione dhe nevoja të brendshme të kompanisë
 • Mbështet aktivitetet e Zyrës Ligjore në shqyrtimin dhe hartimin e politikave dhe rregulloreve të brendshme të kompanisë
 • Hartimin e analizave dhe mendimeve ligjore
 • Përpilimi, analizimi dhe komentimi i kontratave, marrëveshjeve dhe dokumenteve tjera të kompanisë duke u bazuar në ligjet e Republikës së Kosovës
 • Merr pjesë në komisionet e brendshme profesionale
 • Monitoron dhe analizon ndryshimet ligjore me ndikim në veprimtarinë e NewCo Ferronikelit
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme për punën e Zyrtarit për çështje ligjore si dhe nevojat tjera të Zyrës Ligjore apo kompanisë
 • Ruajtja, sistemimi dhe mirëmbajtja e dokumenteve që i përkasin zyrës ligjore
 • Zbaton planet vepruese të përcaktuara nga përgjegjësi
 • Realizon detyra dhe përgjegjësi të tjera sipas nevojës

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 • Diploma Universitare nga Fakulteti Juridik
 • Të ketë së paku 3-4 vite përvojë pune profesionale
 • Njohuri tё shkëlqyeshme të çështjeve ligjore dhe rregullative
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze, në komunikim dhe shkrim
 • Shkathtësi të mira komunikuese
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve të MS Office
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore dhe në teren

Kushtet e punës:

NewCo Ferronikeli Complex L.L.C ofron paketë të mirë kompesimi dhe benefitesh, përfshirë edhe bonuse bazuar në meritë dhe vlerësimin e performancës.

Mënyra e aplikimit:

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre së bashku me letër motivimi dhe dokumentet përcjellëse më së largu deri me 20.01.2021, në adresën e e-mailit hr@ferronikeli.com duke përcaktuar në subjekt pozicionin “Zyrtar Ligjor”

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë dhe vetëm kandidatët që do të përzgjedhen në listen e ngushtë do të kontaktohen.

Ferronikeli Footer

Shikime 1993
Kategoria Juridik
Skadon 2 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Drenas
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC