SOS Fshatrat e Fëmijëve

Kujdestare / Edukatore

	 	 

SOS Header

KUJDESTARE/ EDUKATORE
F
Vendi i punës: SOS Fshati/ Njësia për Nëna dhe Fëmijë

Qëllimi kryesor i Njësisë per Nënën dhe Fëmijën është të siguroj strehim si një zgjidhje alternative për nënat e reja, të ofroj shërbime që vlerësohen të nevojshme për ndërtimin dhe forcimin e marrëdhënieve të ndërvarura midis nënës dhe foshnjës, të punoj në fuqizimin e nënës për vendimmarrje dhe jetë të pavarur familjare si dhe të promovoj rëndësinë e familjes përmes sistemit të kujdesit gjithëpërfshirës.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Mbështet zbatimin e përgjithshëm të Njësisë per Nënën dhe Fëmijën në përputhje me misionin, politikat, strategjinë dhe të gjitha burimet në dispozicion;
 • Në bashkëpunim me ekipin, vlerëson nevojat e nënës dhe fëmijës dhe mbështetë mënyrat e intervenimit dhe shërbimeve që do të ofrohen;
 • Merr pjesë aktive në hartimin e Planit Individual të Familjes dhe sigurohet që të arrij plotësimin e plotë të objektivave të parapara sipas Planit Individual të Familjes;
 • Përkrahë dhe ndihmon nënën në baza ditore me angazhim të drejtpërdrejte në kujdesin dhe zhvillimin e fëmijës;
 • Të ofrojë përkrahje në ndërtimin dhe fuqizimin e marrëdhënieve të ndërvarura midis nënës dhe fëmijës;
 • Të ofrojë përkrahje në fuqizimin e nënës për vendimmarrje dhe jetë të pavarur;
 • Punë këshillëdhënëse me nënën dhe fëmijën në fushën e mirëqenies sociale dhe kujdesit për fëmijë;
 • Mirëmban dhe përcjellë referimet të tilla si; imunizimi, analizat laboratorike, kontrolla te specialistet, matjen e parametrit të kokës dhe trupit të fëmijës, peshën dhe gjatësinë e fëmijeve në baza mujore si dhe mban shënime dhe përgatit raporte;
 • Detyra tjera sipas kërkesave të mbikëqyrësit.

KRITERET E KËRKUARA:

EDUKIMI DHE PËRVOJA E PUNËS:

 • Arsimim i mesëm (minimum);
 • Diplomë universitare në fushën e shkencave sociale, mjekësore, mami ose të ngjashme, do të konsiderohet përparësi;
 • Përvojë të punës në fushat që kanë të bëjnë me kujdesin ndaj fëmijëve, arsimin, familjen, do të konsiderohet përparësi;
 • Gatishmëri për të punuar në turne;

KOMPETENCAT PROFESIONALE:

 • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe kompetencë sociale;
 • Shkathtësi në kryerjen e detyrave në mënyrë profesionale dhe kualitative;
 • Fleksibilitet, gatishmëri për punë ekipore dhe përkushtim;
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe aftësi për të vepruar me qetësi gjatë përballjes me situata të vështira;
 • Njohuri shtesë dhe përvojë në mbrojtjen e fëmijëve (Mbrojtja e fëmijëve dhe të drejtat e fëmijëve), do të konsiderohet përparësi;
 • Identifikim me idenë dhe qëllimet e SOS Fshatrave të Fëmijëve.

Ne ofrojmë:

 • Një punë interesante me përgjegjësi;
 • Një ambient të këndshëm pune;
 • Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal.

Orari i punës:

 • 40 orë në javë.

Dokumentacioni i nevojshëm: Aplikacioni (shkarkohet në webfaqen tone: http://www.soskosova.org/);

CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave, Referencave, Vërtetimin që nuk jeni nën hetime (vetëm për kandidatët që ftohen në intervistën finale.

Afati I fundit për dorëzim: 18.01.2021 në ora 23:59, përmes email HR.Recruitment@soskosova.org. Dokumentacioni mund të dërgohet prej datës 31.12.2020

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: Email HR.Recruitment@soskosova.org. dhe Tel/ Fax: 038 749-887

SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë e zhvillimit social joqeveritare dhe joprofitabile, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur.

Shikime 2374
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC