K O N K U R S
 
Titulli i vendit të punës;
 • Drejtor i Përgjithshëm i Teatrit Profesionist “Istref Begolli” tëQytetit të Pejës.
Institucioni:
 • Teatri Profesionist “Istref Begolli” në Pejë.
Departamenti/Drejtoria;
 • Kulturë, Rini dhe Sport.
Lloji i Pozitës;
 • Jo karrierës.
Numri i pozitave;
 • Një (1) pozit.
Titulli i mbikëqyrësit;
 • Këshilli Drejtues i Teatrit.
Grada/Koeficienti;
 • Koeficienti 7.5.
Orët e punës;
 • 40 orë.
Kohëzgjatja e emërimit;
 • Katër (4) vite.
Qëllimi i vendit të punës;
 • Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e punëve në teater.
Detyrat Kryesore:
 • Menaxhon me punët dhe stafin e Teatrit “Istref Begolli” nëPejë.
 • Bashkëpunon dhe i koordinon punët me Këshillin Drejtues tëTeatrit “Istref Begolli” nëPejë.
 • Përkujdeset për sigurimin e shfaqjeve teatrale nga teatrot tjera brenda dhe jashtë vendit.
 • Përkujdeset për sigurimin e fondeve për realizimin e planit të punës të Teatrit.
 • E harton Planin e punës së teatrit.
 • Përkujdeset për mirëmbajtjen e objektit dhe investimeve tjera kapitale.
 • Kryen edhe punë të tjera të parapara sipas Ligjit për Teatër dheStatutit të Teatrit “Istref Begolli” nëPejë.
Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
 
 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës.
 • Të kenë të kryer fakulltein e arteve skenike ose nga lëmit tjera të përafërta të kulturës.
 • Tëkenë përvoj pune katër (4) vite,
 • Të ketë aftësi menaxhuese dhe bashkpunuese,
 • Të ketë aftësi komunikuese.
Dokumentet e nevojshme:
 
 • Certifikata e lindjes;
 • Diploma e përgatitjes profesionale të kërkuar;
 • Dëshmipër përvojën e punës;
 • Letërreferencënga ndonjë institucion publik.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion shëndetësor i licensuar më të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore,
 • Certifikatën që nuk është nën hetime.
 • Kopja e letërnjoftimit.
 
Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 16.11.2020 deri 30.11.2020 (16;00);
 
Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t'i marrin aplikacionet dhe të plotësuara të dorzohën pranë Qendrës përShërbim me Qytetaret në Pejë.
Dokumentacioni i kandidatëve të cilët nuk i plotësojn kushtet nuk do të shqyrtohet, ndërsa në intervist do të ftohën vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.
Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe nëpër kolegjet private brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre (grada universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisënë pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.
Rezultatet shpallen në linkun;
 
 
Shikime 962
Kategoria Të tjera
Skadon 2 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC