Olti Trasing dhe BeniDona

Vende të lira pune (23)

	 	 

Konzorciumi i korporatave “OLTI TRASING” SH.P.K. dhe “BENI DONA Plast” SH.P.K me seli në adresën: Lagjia: “Ulpianë”, Ndërtesa “Beni Dona – Donika I”, Rr. “Imzot Nikë Prela”, pn., Prishtinë, 10 000, Republika e Kosovës, në përputhje me Statutin e Korporatës dhe duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 Rregullores për Funksionimin e Brendshëm të Korporatës, më datë 04.11.2020, shpall ketë:

KONKURS

Olti Trasing, është pjese e grupit “Beni Dona”, i specializuar në ofrimin e shërbimeve të ndërtimeve të larta dhe të ulëta, me një personel me provojë shumëvjeçare në ketë fushë. Gjithashtu “Beni Dona”, është korporatë e specializuar në ofrimin e shërbimeve të ndryshme ku veprimtarinë e saj e shtrin në rrjetin e marketeve, restauranteve, kuzhinave dhe byfeve të ndryshme në institucione publike dhe private.

Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, Olti Trasing dhe Beni Dona, tani është duke kërkuar kandidat/e të kualifikuar dhe profesionale për pozitat e punës:


 1. Kamerier/e (5 Pozita)

1.1. Kamarier/e në byfenë e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (2 Pozita);

1.2. Kamarier/e në byfenë e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim (2 Pozita);

1.3. Kamarier/e në Restaurant “Beni Dona” në Prishtinë (1 Pozitë);

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Të kenë shkathtësi dhe entuziazëm, në kryerjen e detyrave të punës;
 • Të ketë paraqitje profesionale dhe të jetë i shoqërueshëm;
 • Të jetë i/e gatëshme për punën nën presion;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Automekanik (2 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Riparimi i të gjitha i automjeteve dhe makinave të kompanisë sipas urdhrit,
 • Përgjegjësia për cilësinë e riparimeve,
 • Ngasja e automjeteve, verifikimi dhe provimi i rregullsisë teknike të automjeteve, makinave etj.,
 • Aplikimi i masave mbrojtëse në punë dhe mbajtja e pastërtisë në lokalet ku punon,
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Menaxher i restaurantit (1 Pozitë)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet e menaxhimit të restauranit;
 • Kujdeset për mirëpritjen e musafirëve dhe pranimin e porosive;
 • Materialisht përgjigjet për llogaritjen dhe pagesen e shërbimeve,
 • Kujdeset për rehatinë e musafirëve;
 • Përgaditë, pastron tavolinat dhe inventarin për shërbim;
 • Kujdeset për pamjen personale dhe kontrollin sanitar;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë “Menaxhim nw Turizwm, Hotelieri dhe Mjedis”;
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Elektro-Instalues (3 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet elektrike;
 • Siguron se makinat kanë tokëzim, teston furnizimet e elektrikes;
 • Vendos shenja të sigurisë në të gjitha vendet e nevojshme;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Hidro-Instalues (3 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet hidro-instalues;
 • Siguron se instalimin e rrjetit të hidros, teston furnizimet e me ujë;
 • Vendos shenja të sigurisë në të gjitha vendet e nevojshme;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Operator në PVC (Mjeshtër për Prodhimin e Dyerve dhe Dritareve si dhe Ndihmës mjeshtër ) - (5 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet lidhur me prodhimin e dyerve dhe dritareve;
 • Siguron se funksionalizimin e dyerëve, teston sigurinë e tyre;
 • Vendos shenja të sigurisë në të gjitha vendet e nevojshme;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Sektoriste (2 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Mirëpret konsumatorët dhe i ndihmon në zgjedhjen e produkteve;
 • Bënë kërkesë për furnizim me mall që nevojitet, palon mallin në rafte dhe vendosë çmimet;
 • Në rast nevoje paketon mallin e shitur;
 • Kujdeset për asortimentin, temperaturat adekuate;
 • Largon artikujt me afat të skaduar;

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

 1. Axhustator - Salldues (2 Pozita)

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Bënë organizimin dhe kryen punët në çështjet lidhur me procesin e saldimit;
 • Siguron funksionalizimin dhe precizitetin si axhustator;
 • Vendos shenja të sigurisë në të gjitha vendet e nevojshme;
 • Sipas kërkesës së mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diploma e përkatëse për ketë fushë (ne qoftë se ka të tilla);
 • Përvojë pune në pozita të ngjashme;
 • Certifikata, referenca dhe dëshmi tjera që mund të ketë lidhur me ketë pozitë;
 • Të posedoj patentë shofer për kategorinë “B”.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit për këto pozita mund të aplikojnë ku së bashku me Aplikacionin, të bashkëngjitni CV-në dhe dokumentet tjera mbështetëse, të vendosura në një zarf të mbyllur, të cilat i dërgoni në adresën e Olti Trasing, me seli: Rr. “Imzot Nikë Prela”, pn, Ulpianë, Ndërtesa “Beni Dona”, Kati 4, në Prishtinë.
 • Aplikacionet mund të dorëzohen dhe në e-mail: aplikobenidona@hotmail.com, në subject të ceket: Emri Mbiemri dhe Pozita në të cilën aplikoni;
 • Afati për aplikim do të jetë nga data 4 nëntor 2020 deri më 25 nëntor 2020.
 • Vetëm kandidatët/et të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të ftohen.
Shikime 4774
Kategoria Të tjera
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC