SOS Fshatrat e Fëmijëve

Ftesë për ofertë furnizim me naftë

	 	 

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve fton ofertuesit e kualifikuar për: Furinizim me Naftë

Ofertuesit së bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:

Çertifikatën e regjistrimit të biznesit/ NUI Vërtetimin Tatimor

Çmimet të kuotohen në Euro

Oferta duhet të jetë e vlefshme për 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë.

Ofertuesi i përzgjedhur, para nënshkrimit të kontratës duhet të paraqesë prova se personi përgjegjës dhe pronari i biznesit nuk janë nën hetime për vepra penale.

Kompanite e interesuara mund t’a marin specifikacionin në email adresën: procurement1@soskosova.org cdo ditë pune nga data: 16.10.2020 deri me datën: 19.11.2020

Ofertat dhe dokumentet shtesë duhet të dorëzohen në dy kopje të mbyllura në pliko, të nënshkruara nga përfaqësuesi ligjor dhe të shënuara „OFERTA PER NAFTE“ në adresën Mati 1 Rruga B Objekti Residio Hyrja A nr 26 deri me datën: 20.11.2020

Ofertat e pakompletuara nuk do të shqyrtohen

Shikime 273
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC