Komuna e Drenasit

Vende të lira pune (3)

	 	 

KONKURS

IP „ Ardhmeria " ne Drenas.

  •  Nje edukatore, me kohe te pacaktuar.

SHFMU"Mehdi dhe Sylej man Bytyqi" ne At-Hat

  • Nje mesimdhenes per arsim fillor, me kohe te pacaktua.

SHFMU"Rasim Kicina" ne Drenas

  • Nje mesimdhenes i Teknologjise Informative,deri sa te kethehet punetorja prej pushimit te lehonise.

KUSHTET E PUNESIMIT:

  • Per to gjitha vendet e punes kerkohet pergatitje adekuate profesionale (me fakultete perkatese), sipas U.A.10 / 2018.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PER APLIKIM:

  • Aplikacioni i punesimit.
  • Kopje e dokumentit te identifikimit leternjoftim, patents shofer ose pasaporte)
  • Diploma e vertetuar ne Komune ose te Noteri publik.
  • certifikata e diplomimit- jo me e vjethr se gjashte muaj, e vertetuar ne Komune ose te Noteri publik.
  • çertifikate origjinale qe nuk eshte nen hetime, ose e noterizuar, jo me e vjeter se gjashte muaj.
  • certifikate mjekesore per gjendjen shendetesore lidhur me ceshtjen e punesimit, per kandidatet qe pranohen ne puns.

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me goje dhe perzgjedhjen e kandidateve do to beje Komisioni i perzgjedhur nga DKA.

VEREJTJE:
Aplikacioni per konkurim merret ne zyrat e DKA-s,te plotesohet njedhshem ne gjuhen shqipe dhe me shkronja te medha te shtypit.
Dokumentacioni i kompletuar dorezohet ne Arkivin Komunal, ndersa dokumentet e pakompletuara, ato qe arrijne pas afatit to konkurimit dhe dokumentet shtese jashte afatit te dorezimit ne arkiv nuk pranohen. Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga data e publikimit ne mjetet e informimit.

Shikime 845
Kategoria Edukim
Skadon 6 ditë
Orari Contract
Lokacioni Drenas
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC