Gjimnazi Cambridge

Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane, të Psikologjisë dhe Praktikant/e në ciklin klasor

	 	 

K O N K U R S

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane…………….(1)
 • Mësimdhënës për lëndën e Psikologjisë …………………….(1)
 • Praktikant/e në ciklin klasor……………………………………….(1)

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës;
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës;
 • Aftësi për të punuar nën presion.

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në;
 • Diplomën universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 30.09.2020

info@gjimnazicambridge.com
www.gjimnazicambridge.com
+383 44 138 366 | +383 49 554 500
Rr. “ Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

Shikime 1782
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC