Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Konkurs za podnošenje ponuda za Model snabdevanja za KFKJ

	 	 

KONKURS

Konkurs za podnošenje ponuda za Model snabdevanja za KFKJ

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) namerava da nabavi Model snabdevanja. KFKJ je pripremio Prijavu za podnošenje predloga (PPP) za tražene usluge i poziva sve kvalifikovane ponuđače koje su stručna privredna društva registrovana na Kosovu ili u inostranstvu da se prijave.

Neophodno je da predlagač u svojoj prijavi jasno pokaže da ispunjava sledeće obavezne kriterijume:

 • Predlagač predlog mora da dostavi na predviđeno mesto pre isteka roka.
 • Predlagač mora da dokaže svoju poslovnu registraciju u skladu sa merodavnim pravom.
 • Predlagač bi trebalo da poseduje stručno znanje u bankarskom sektoru i finansijama.
 • Predlagač bi trebalo da poseduje iskustvo u izradi ECL modela, poželjno u finansijskom sektoru na Kosovu.
 • Predlagač bi trebalo da navede reference svog ranijeg iskustva u izradi ECL modela.
 • Predlagač mora da bude dobro poznato privredno društvo koje pruža usluge finansijske analize sa ustanovljenom reputacijom i dugoročnim dokazanim iskustvom.
 • Predlagač bi trebalo da bude u stanju da dostavi dokaze o licenci, sertifikaciji i validaciji finansijskih alatki, posebno da je ispoštovan IFRS 9.

Predlagač koji ne zadovoljava gore navedene kriterijume biće isključen iz daljeg razmatranja u postupku ocenjivanja.

Zainteresovani ponuđači koji zadovoljavaju kriterijume kvalifikacije pozvani su da dostave svoje predloge i svu srodnu dokumentaciju o izvršenju zadatka prema uputstvima iz PPP. KFKJ nije odgovoran za troškove nastale u vezi sa pripremom ili dostavljanjem ponude.

Rokovi su sledeći:

 • Rok za traženje PPP: 03.08.2020. god. u 15.00 časova
 • Rok za podnošenje pitanja: 06.08.2020. god. u 15.00 časova
 • Rok za dostavljanje predloga: 11.08.2020. god. u 15.00 časova

PPP se može zatražiti samo slanjem e-pošte na procurement@fondikgk.org. E-pošta mora da sadrži:

 • naziv privrednog društva, zvanično sedište, broj telefona, adresu e-pošte i veb-sajt;
 • ime lica odgovornog za kontakt/vezu za PPP u privrednom društvu, zvanje, adresu e-pošte i broj telefona;
 • adresu e-pošte na koju treba poslati PPP u slučaju da se razlikuje od adrese e-pošte lica za kontakt/vezu.
Shikime 297
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC