Banka Ekonomike

Specialist për Siguri Kibernetike

	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Specialist për Siguri Kibernetike (1 vend pune)

Departamenti për Siguri të Informacionit dhe Vazhdimësi të Biznesit

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon, zbaton, planifikon dhe administron të gjitha aktivitetet në lidhje me sigurinë e sistemit informativ të Bankës;
 • Mbikëqyr programin e menaxhimit të cenueshmërisë;
 • Zhvillon dhe mirëmban vlerësimin e rrezikut të sigurisë informacionit të dizajnuara për të vlerësuar rreziqet e mëvetësishme të kontrollit, dhe rreziqet e mbetura;
 • Advokim efektiv i aktiviteteve për kontrollet e sigurisë që zvogëlojnë rreziqet e papranueshme;
 • Mbikëqyrë aktivitetet sensibilizuese të sigurisë për punonjësit e bankës dhe klientët;
 • Kryen vlerësimin e kontrolleve të sigurisë dhe vlerëson rezultatet e vlerësimit të rrezikut;
 • Monitoron rregulloret dhe trendet e teknologjisë që prekin institucionet financiare;
 • Vlerëson pajtueshmërinë dhe zhvillon plane për pajtueshmëri në fushën e sigurisë së informacionit;
 • Edukon punonjësit e bankës dhe paraqet shembull për pajtueshmëri anembanë Bankës;
 • Monitoron aspeketin e raporteve të nxjerra nga skenimet interne gjithashtu analizon raporte për lëvizjet e përdoruesve që të parandaloj trendet e rrezikshme në të ardhmen;
 • Siguron që do të ndihmoj bankën që të plotësoj konceptet e sigurisë si konfidencialitetin, integritetin, disponueshmërinë dhe jo mohueshmërinë;
 • Ofron zgjidhje të sigurise gjatë fazave të zhvillimit të sistemeve softuerike, rrjeteve dhe qendrave të të dhënave;
 • Gjen metodat më të mira për të siguriar infrastrukturën e Bankës;
 • Vazhdimisht monitoron për sulme apo ndërhyrje në sistemet kompjuterike;
 • Dizajnon dhe implementon masat mbrotjëse dhe kthimin nga fatkeqësia
 • Instalon, konfigturon dhe mirëmban pajisjet e sigurisë (aplikacionet);
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet;

 • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike apo të ngjashme;
 • Përparësi përvoja e punës dhe certifikimet e fushës;
 • Kuptimi i teknologjisë aktuale dhe trendët rregullative financiare që ndikojnë në programet informative e institucioneve të sigurisë;
 • Njohja e Gjuhës Angleze ;
 • Njohja e punës me kompjuterë;
 • Aftësi të komunikimit.

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë  16 Korrik  2020 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Shikime 585
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC