Hotel SPLENDID Conference & SPA Resort

Menaxher/e i/e përgjithshëm/e, Menaxher/e i/e eventeve, Menaxher/e i/e mirembajtjes

	 	 

Konkurs pune nga :

Devolli Corporation në bashkëpinim me Hotel Splendit

Menaxher/e i  eventeve

Përgjegjësitë dhe detyrat:

Menaxheri/ja i Eventeve planifikon, drejton dhe koordinon ngjarjet e organizuara në Klan Arena. Planifikon çdo detaj të ngjarjes që gjithçka të funksionojë pa probleme. Bën negocimin e kontratave, ndihmon në zgjedhjen e artikujve të menusë, cakton stafin e eventit, aranzhon hapsirat dhe pajisjet dhe komunikon nevojat e klientit me personelin e duhur.

Njohuri / Aftësi / Kualifikime të Kërkuara të Punës:

 • Të ketë përvojë punë në industrinë përkatëse,
 • Njohja e gjuhes angleze,
 • Aftësi në menaxhimin e problemeve në situata të ndryshme,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikimi, kuptimi i nevojave të klientit;

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese në : Info@princecoffeeshops.com

Konkursi është i hapur deri me daten: 22.07.2020

Menaxher i përgjithshëm

Jemi në kërkim të një Menaxheri të Përgjithshëm për të mbikëqyrur të gjithë stafin, buxhetin dhe operimet e njësisë së biznesit.

Përgjegjësitë e menaxherit të përgjithshëm përfshijnë formulimin e strategjisë së përgjithshme, menaxhimin e stafit dhe krijimin e politikave. Për të qenë të suksesshëm në këtë rol, ju duhet të jeni një udhëheqës i përkushtuar dhe një vendimmarrës i sigurt, duke ndihmuar njerëzit tanë të zhvillohen dhe të jenë produktivë.

Përgjegjësitë:

 • Mbikëqyrë operacionet ditore,
 • Harton strategji dhe vendosë synime për rritje,
 • Mirëmbanë buxhetet dhe optimizoni shpenzimet,
 • Vendosë politika dhe procese,
 • Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të zhvillohen profesionalisht,
 • Mbikëqyrë rekrutimin dhe trajnimin e punonjësve të rinjë,
 • Vlerëson dhe përmirëson operacionet dhe performancën financiare,
 • Drejton procesin e vlerësimit të punonjësve,
 • Përgatitë raporte të rregullta,
 • Sigurohet që personeli të ndjek rregulloret e shëndetit dhe të sigurisë,
 • Siguron zgjidhje për çështjet (p.sh. rënia e fitimit, konfliktet e punonjësve, humbja e biznesit për konkurrentët);

Njohuri / Aftësi / Kualifikime të Kërkuara të Punës:

 • Përvojë e dëshmuar si menaxher i përgjithshëm ose një rol i ngjashëm ekzekutiv,
 • Përvojë në planifikim dhe buxhetim,
 • Njohuri për procesin dhe funksionet e biznesit (financa, HR, prokurimi, operacionet etj),
 • Aftësi e fortë analitike,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi,
 • Aftësi të jashtëzakonshme organizative dhe udhëheqëse,
 • Aftësia për zgjidhjen e problemeve,
 • BSc / BA në Biznes ose fushë përkatëse; MSc / MA është një përparësi,
 • Njohja e gjuhëve të huaja;

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese në : Info@princecoffeeshops.com

Konkursi është i hapur deri me daten: 22.07.2020

Menaxher/e e mirembajtjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Menaxhon aktivitetet e përditshme të departamentit të mirëmbajtjes
 • Planifikimi, organizimi dhe udhëheqja e anëtarëve të ekipit për të siguruar shkallën më të lartë të pastërtisë,
 • Mbikëqyrje ditore e stafit,
 • Blerje, ri-porositje dhe mirëmbajtje të furnizimeve shtëpiake dhe inventar.
 • Kryen inspektime para-ngjarjës në të gjitha hapsirat para hapjes së derës për çdo ngjarje të zhvilluar,
 • Rekruton, programon dhe trajnon të gjithë anëtarët e rinjë të stafit të mirëmbajtjes,
 • Mbështetë standardet më të larta të pastërtisë, sigurisë dhe sjelljes,
 • Përcakton dhe mirëmban planin e punës të departamentit të përdorur për njoftimin e stafit për ngjarjet e ardhshme dhe siguron përgatitjen dhe stafin e duhur për çdo ngjarje,
 • Siguron mirëmbajtjen e duhur të të gjitha pajisjeve; bën marrëveshje për riparim dhe / ose zëvendësimi i pajisjeve të përdorura dhe të dëmtuara;

Njohuri / Aftësi / Kualifikime të Kërkuara të Punës:

 • Përvojë e mëparshme në menaxhimin e një ekipi të punëtorëve
 • Aftësi për të parashikuar nevojat e klientit, për të ndryshuar qëllimet dhe drejtimin shpejt dhe në mënyrë të duhur,
 • Përsosmëri e dëshmuar në shërbimin ndaj klientit,
 • Shkathtësi të demonstruara organizative, koordinuese dhe aftësi të ndërfaqes personale,
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim dhe verbal,
 • Duhet të jetë fleksibël me orarin;

Për të aplikuar për këtë pozitë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentat e tjera shoqëruese në : Info@princecoffeeshops.com

Konkursi është i hapur deri me daten: 22.07.2020

 

Shikime 4206
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC