Caritas

Thirrje për dorëzimin e ofertave

	 	 

CARITAS Switzerland in Kosovo

Thirrje për dorëzimin e ofertave nga operatorët ekonomik për furnizim me materiale për kultivimin e mjedrës, dredhëzës, boronicës, bimëve mjekuese aromatike dhe bletari – Mars 2020

Kushtet e përgjithshme

 1. Ofertat duhet të dorëzohen me email, të nënshkruar, të vulosur dhe skenuar në ajahja@caritas.ch dhe npasuli@caritas.ch
 2. Ofertat duhen të dorëzohen deri më 03.04.2020. Vlefshmëria e ofertave të jetë 15 ditë
 3. Të dorëzohen kopjet e certifikatave të regjistrimit dhe të TVSH-së
 4. Oferta financiare të jetë në Euro the të kalkulohen çmimet pa TVSH dhe me TVSH për të gjitha artikujt
 5. Në çmim të përshihet edhe liferimi i mallit deri në pikat e kërkuara në komunat e ndryshme të Kosovës
 6. Pagesa do të realizohet nëpërmjet llogarisë bankare pas dërgesës së mallrave në pikat e përcaktuara
 7. Ofertat mund të dorëzohen për një LOT, disa LOT-e apo për të gjitha LOT-e
 8. Ofertuesi duhet të dorëzojë së bashku me ofertën edhe specifikimet teknike të materialeve
 9. Nga ofertuesit e parazgjedhur do të kërkohet që të dorëzojnë mostrat e materialit para përzgjedhjes përfundimtare

Kriteret e vlerësimit

 1. Ofertuesi do të përzgjidhet në bazë të cilësisë së pajisjeve, prejardhjes së pajisjeve, çmimit, garancisë dhe opsionet e pagesës
 2. Të theksohet cilësia dhe prejardhja e fidanëve si dhe të pajisjeve
 3. Të theksohet afati I garancisë
 4. Çmimi

Nëse specifikimet teknike nuk përputhen dhe standardet e kërkuara dhe qëllimin atëherë ofertuesit do të diskualifikohen

Caritas Table

Informata shtesë: Për informata tjera dhe specifikimet teknike mund të kontaktoni Zyrën e Caritas-it Zviceran në Kosovë, npasuli@caritas.ch mobil +383 44 113425, ajahja@caritas.ch mobil +383 45 160123 dhe kosovo@caritas.ch

Shpenzimet e ofertës

Caritas’i Zviceran në Kosovë nuk mbulon shpenzimet gjatë procesit të ofertimit dhe mban të drejtën e pranimit dhe refuzimit të ofertave, anulimit të procesit apo shtyrjen e  procesit për një afat të pacaktuar para nënshkrimit të marrëveshjes dhe për këtë nuk mban asnjë përgjegjësi ndaj ofertuesve, dhe nuk ka obligim të qartësojë arsyet e vendimeve të tilla.

Shikime 572
Kategoria Bujqësi
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
Koronavirus - Live
94
të infektuar
a
1
të shëruar
a
1
të vdekur
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC