Kenti

Asistente Administrative - Kontabiliste

	 	 

KENTI shpk është kompani e specializuar në Projektimin, Prodhimin dhe Montimin e Produkteve nga Druri për Eksterier.

Apliko për punë për tu bërë pjesë e familjes tonë të madhe.

KENTI është duke kërkuar: 1  ASISTENTE ADMINISTRATIVE -KONTABILISTE

 

PËRGJËGJËSITË DHE DETYRAT:

 • Pranimi i telefonatave dhe drejtimi i tyre në mënyrë efikase;
 • Përgjegjës/e për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Përgatit dhe modifikon dokumentet duke përfshirë korespodencen, raportet dhe shkresat tjera,
 • Ruan dhe mirëmban dokumentet, dosjet e zyrës të kopjeve fizike dhe elektronike,
 • Pranimi, kontrollimi dhe sistemimi i dokumentacionit kontabël;
 • Regjistrimi kontabël i dokumentacionit të pranuar në softuerin e kontabilitetit sikurse janë faturat e blerjes, kalkulimi i DUD-ve, faturat e shpenzimeve sipas kategorive, regjistrat e pagave;
 • Përgatit raportet ditore për të hyrat e realizuara nga shitja me të gatshme dhe harmonizon të njëjtat me raportet e bankës;
 • Menaxhimin e llogarive te arkëtueshme;
 • Menaxhimin e llogarive te pagueshme;
 • Përgatit dhe analizon harmonizimet e transaksioneve bankare;
 • Menaxhimin e pasurive fikse: regjistrimi i detajeve te pasurive, llogaritja e zhvlerësimit, regjistrimi i pasurive te reja dhe shlyerja e atyre te dala nga përdorimi;
 • Përgjegjës për menaxhimin me paranë e imët;
 • Barazimi i llogarive të stoqeve me kontabilitetin financiar;
 • Plotëson te gjitha formularët qe kërkohen nga Administrata Tatimore e Kosovës;
 • Përgatit raporte të ndryshme dhe i dorëzon ato Menaxherit të Financave dhe kontabilitetit sipas kërkesës;
 • Kryerja e punëve të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative sipas kërkesës së Menagjmentit.

KUALIFIKIMET PROFESIONALE

 • I/e motivuar dhe ambicioz/e
 • I/e aftë dhe i/e gatshëm/e të punojë nën presion
 • Aftësi komunikuese
 • Njohuri të mira të Microsoft Office
 • Njohja e gjuhës angleze ( e domosdoshme )
 • Diplome universitare, drejtimi ekonomik, banka dhe financa, menaxhment, apo të ngjashme,
 • Përvoja e punës
 • Njohuri dhe përvojë në fushën e buxhetit dhe financave;
 • Shkathtësi të larta në përdorimin e moduleve të MS Office (Word dhe Excel) dhe në përgjithësi në punët me numra;
 • Përvojë pune relevante në kontabilitet dhe financa (ose pjesëmarrës në trajnime: praktika në kontabilitet);
 • Leja e Vozitjes ,kategoria B ( e domosdoshme )
 • Njohuri pune me programet e Kontabilitetit

ORARI I PUNES : 40 ore ( E HENE –E PREMTE , pushim E SHTUNE DHE E DIELE )

Të interesuarit mund të aplikojnë përmes adresës elektronike (e-mailit), duke dërguar CV-të në: kenti.shpk@gmail.com

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Suksese!

KENTI  shpk

Adresa : Shkabaj km 1 , Magjistralja Prishtine Mitrovice

Website  : www.kenti.biz

Facebook : KENTI

Shikime 1870
Kategoria Kontabilitet
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC