SOS Fshatrat e Fëmijëve

Koordinator Projekta

	 	 

SOS Dečija Sela na Kosovu
raspisuje

Konkurs za otvoreno radno mesto

PREGLED

SOS Dečija Sela na Kosovu u saradnji sa HANDIKOS-Udruženje Paraplegičara i Paralizovane Dece na Kosovu sprovodi projekat finansiran od strane EU kojim upravlja Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, pod nazivom: “Unapređenje kapaciteta za dečija prava” pod Brojem Ugovora o Grantu 2019/414-172.

Ovaj projekat će početi 1. Marta 2020. godine u trajanju od 30 meseci.

Cilj projekta je doprinos u osnaživanju, promovisanju i zaštiti dečijih prava u socijalnim uslugama i OCD-ima koji pružaju usluge za decu.

Glavni ciljevi projekta su: Usavršavanje veština i znanja SDK-a i OCD-a u cilju promovisanja i zaštite dečijih prava; Pružanje socijalnih usluga ugroženoj deci i njihovim porodicama pružanjem psiho-socijalnih usluga, individualno ili grupno savetovanje i rehabilitacija; Promovisanje i pokretanje multi-disciplinarnog pristupa dečijim pravima i povećanje kapaciteta rehabilitacionih centara zasnovanih u zajednici.

Da bi postigli rezultate predviđene u vezi sa promocijom i zaštitom dečjih prava, SOS Dečija Sela na Kosovu raspisuje konkurs za radno mesto Koordinatora Projekta (full time).

POZICIJA: Koordinator Projekta

MESTO: PRIŠTINA

RADNO VREME: Full Time (40 radnih sati sedmično)

DATUM POČETKA: Mart 2020

TRAJANJE UGOVORA: 30 meseci

Opis radnog mesta:

Koordinator projekta biće odgovoran za koordinaciju projekta i njegovih aktivnosti / usluga, uključujući praćenje, procenu i izveštavanje. On/ona će osiguravati da obim projekta bude postojan, redovno izveštavajući o napretku projekta i osiguravajući praćenje odobrenog rasporeda.

Dužnosti i odgovornosti

 • Nadgleda celokupno sprovođenje projekta, uključujući napredak u vezi s godišnjim planom i pratećim okvirom i budžetom;
 • Koordinira projektne aktivnosti i usluge, kao i sprovođenje određenih aktivnosti i razvoj planova i intervencija sa partnerom;
 • Praćenje projekta kako bi se realizovao u skladu sa zahtevima donatora i osiguravanje koordinacije sa svim korisnicima u implementaciji;
 • Osigurava da projekat postiže svoje ciljeve onako kako su predviđeni generalnim i specifičnim ciljevima, rezultatima i pokazateljima rezultata;
 • Obezbeđuje pravovremeno sprovođenje projektnih aktivnosti, uključujući i one koje će se sprovesti u saradnji sa partnerom.
 • Posreduje u svim komunikacijama između korisnika i donatora;
 • Ima punu finansijsku odgovornost za osiguranje realizacije projekta u skladu sa tim zahtevom donatora;
 • Povezuje se sa institucijama lokalne i državne uprave kako bi se osiguralo postizanje rezultata projekta,
 • U saradnji sa partnerom priprema i ažurira plan rada i mesečne, tromesečne i godišnje izveštaje i obezbeđuje blagovremeno izveštavanje donatora / partnera;
 • Obaveštava donatora o bilo kojem događaju koji bi mogao uticati ili odložiti implementaciju projekta;
 • Osigurava da se službeni zapisi i dokumenti vode na odgovarajući način i da su projektna dokumentacija i primena u skladu sa pravilima i smernicama EU, nacionalnim zakonodavstvom i najboljom međunarodnom praksom;
 • Odgovoran/na za dostavljanje svih dokumenata i informacija donatoru, posebno u vezi sa narativnim izveštajima i zahtevima za isplate;
 • Obavlja druge dužnosti prema zahtevima nadzornika.

Potrebno znanje i iskustvo:

 • Univerzitetska diploma iz oblasti društvenih nauka, poslovne administracije, ekonomije, prava ili slične oblasti;
 • Najmanje 3 godine prethodnog radnog iskustva na sličnim pozicijama u civilnom društvu, organizacijama, posebno u zaštiti i promociji ljudskih prava;
 • Dokazano iskustvo u implementaciji, koordinaciji, nadgledanju i evaluaciji projektnog ciklusa u vezi sa sektorom;
 • Snažne rukovodilačke veštine, uključujući sposobnost davanja strateških smernica, tehničkog nadzora, izgradnje jakih timova, mentorskog osoblja i izrade planova rada;
 • Snažne međuljudske veštine, sposobnost uspostavljanja i održavanja efektivnih radnih odnosa sa timom i sposobnost samostalnog i timskog rada;
 • Pozitivan i profesionalan pristup: visoko organizovan, sposoban za samostalan rad, koristeći inicijativu i čuvanje obaveza, vođenje tima;
 • Motivisan/na i sposoban/na da pruža rezultate uz minimalni nadzor;
 • Iskustvo u radu sa projektima finansiranim od strane EU smatra se prednošću;
 • Odlično znanje engleskog jezika (pisanje i govor) i dobre komunikacijske veštine, pisanje i govor.

Znanje Srpskog jezika smatra se prednošću;

 • Poznavanje rada sa računarom, Microsoft Office programa: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet, društveni mediji, itd .;
 • Dobro poznavanje dečijih prava;
 • Dobro poznavanje sistema socijalnih usluga;
 • Sposobnost za rad pod pritiskom i strogim rokovima;
 • Posedovanje vozačke dozvole (kategorija B).

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti obrazac prijave (može se preuzeti sa www.soskosova.org) CV, propratno pismo, kopije diplome; potvrde i reference na:

HR.Recruitment@soskosova.org

Molimo u odseku “Subject” navedite sledeće: Project Coordinator Biće kontaktirani samo kandidati koji budu ušli u uži izbor.

Ukoliko prođete u drugi krug, biće nam potrebno uverenje suda o nekažnjavanju.

Zadnji rok za prijavu: Nedelja, 23 Februar, 2020 vreme: 16:00h.

SOS Dečija Sela na Kosovu je nevladina organizacija društvenog razvoja, koja je aktivna na polju dečijih prava podržavajući njihove potrebe i brige još od 1999. godine. Stvaramo porodice za decu bez roditeljskog staranja, pomažemo im da oblikuju sopstvenu budućnost i deo smo razvoja njihovih zajednica. Da bismo zadovoljili ovom odgovornošću, tražimo posvećenu osobu za mesto Koordinatora Projekta.

Shikime 147
Kategoria Administratë
Skadon 5 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC