HumanPower

Këshilltar/e i/e Klientëve për Biznese (KKB)

	 	 

Pozita: Këshilltarë/e i/e Klientëve për Biznese (KKB)

Klienti: Një ndër bankat më të digjitalizuara në Kosovë dhe rajon

Qyteti: Prishtinë dhe nëpër degët tjera të Bankës

Kontrata: Full-Time

PËSHKRIMI I POZITËS:

Këshilltari/ja i/e klientëve për Biznese (KKB) është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e  relacioneve afatgjata me një numër optimal të klientëve në portfolion e tij/saj dhe për përvetësimin e klientëve të rinj.

Portfolio i tij/saj do të përmbajë klientë të bizneseve të cilët mund të jenë klient kreditor dhe jo-kreditor. KKB është përgjegjës për t’i ofruar/shpjeguar të gjitha shërbimet/produkte bankare adekuate klientëve në portfolion e saj/tij. KKB duhet që relacionet afatgjata me klientët të biznesit t’i zhvilloj duke ofruar këshilla relevante, të qëndrueshme dhe të detajuara, ne mënyre që klientët e bankës të marrin vendimet e duhura rreth nevojave të tyre financiare. Për secilin klient në portfolion apo klient potencial, ai/ajo është përgjegjës për krijimin/mirëmbajtjen e relacioneve, dhënien e propozimeve për shërbime/produkte kreditore dhe jo kreditore.

KKB është përgjegjës për klient biznesi prej fazës së përvetësimit të klientëve (akuizicionit) deri te monitorimi i klientëve.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Njohja shumë e mirë e shërbimeve/produkteve bankare,
 • Të jetë në gjendje të identifikoj dhe punoj me klientë që janë të profilit të dëshiruar për bankën,
 • Përvetësimi i klientëve të rijnë dhe mirëmbajta e relacioneve afatgjata me klientët ekzistues në përputhshmëri me strategjinë e bankës,
 • Shpjegimi i shërbimeve/produkteve adekuate për klientët në portfolion e tij dhe ofrimi i tyre sipas nevojave të klientëve biznese,
 • Mbledhja e dokumenteve të nevojshme për përgatitjen e lëndëve, vlerësimi i profilit të klientëve, analiza financiare (sipas politikave dhe procedurave ne fuqi), pjesëmarrja aktive në komitetin e biznesit dhe dhënia e opinionit në komitet.
 • Rishikimi i rregullt i portfolios së saj/tij, dhe indikatorëve të kualitetit te portfolios, si dhe dhënia e propozimeve për përmirësim të vazhdueshëm në këtë aspekt.
 • Pjesëmarrja në ngjarje të marketingut,
 • Përcjellja dhe njohja e mirë e tregut, të rejave në ekonomi si dhe ne sistemin bankar
 • Të ketë iniciativë dhe gatishmëri për zhvillim afatgjatë si dhe të marre pjesë në trajnime profesionale sipas nevojës,
 • Trajnimi/ndarja e njohurive rreth punës së KKB’së me kolegët e rijnë te përcaktuar te marrin njohuri nga ajo/ai.

KRITERET:

 • Diplomë universiteti
 • Eksperiencë pune në institucione bankare;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese
 • Aftësi të shkëlqyera analitike
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze;

SI TË APLIKONI:

Ju lutem aplikoni përmes klikimit në butonin e mëposhtëm. Aplikimi vlenë vetëm përmes linkut të dhënë këtu. Afati për aplikim është deri më 23 Shkurt 2020.

Shikime 1583
Kategoria Banka
Skadon 5 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC