Oxa Group

Operations and Logistics Manager

	 	 

Kompania OXA-Group me seli në Ferizaj, është në kërkim të personave entuziast dhe kreativ per plotësimin e pozitës:

Operations and Logistics Manager (1 pozitë).

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Identifikon dhe adreson problemet operacionale dhe mundësitë për tejkalimin e tyre;
 • Organizon dhe koordinon aktivitete të rregullta në mirëmbajtjen e aseteve të kompanisë;
 • Planifikon qendrat e depove dhe shpërndarjes për efikasitet në operacione dhe kapacitet;
 • Bashkëpunon me të gjitha palët relevante në identifikimin dhe koordinimin e objektivave, afat-shkurtra, afat-mesme, dhe afat-gjata të kompanisë;
 • Menaxhon projekteve të ndryshme;
 • Mbikëqyr, rekruton, organizon dhe koordinon stafin në departamentin relevant;
 • Menaxhon i procese të prokurimit, koordinimit dhe alokimit të resurseve dhe materialeve;
 • Analizon dhe vlerëson pasqyrat financiare duke aplikuar ndryshime strategjike në zhvillimin dhe profitabilitetin e kompanisë;
 • Menaxhon marrëdhëniet me partnerë të jashtëm dhe palë të tjera të ndërlidhura;
 • Koordinon proceset në mënyrë që kompania të veprojë në bazë të të gjitha normave ligjore sipas ligjit në fuqi dhe politikave të brendshme;
 • Organizon aktivitete të transportit, duke përfshirë ruajtjen e mallrave, administrimin e informacionit të grumbulluar nga pika e origjinës deri në shpërndarje, lëvizjet orkestruese të transportit, dhe rregullimin për shërbime sipas nevojës;
 • Koordinon dhe gjurmon lëvizjen e mallrave përmes shtigjeve logjistike;
 • Ekzekuton planin e logjistikës për të lëvizur produkte dhe pako për të arritur destinacionet në orar;
 • Ruan cilësinë përgjatë proceseve logjistike;
 • Si dhe detyra tjera të lidhura me natyrën e punës që kërkohen nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Shkollimi i mesëm dhe bachelor të përfunduar, studimet master të përfunuara apo në proces përbëjnë përparësi;
 • Të ketë njohuri dhe përvojë të dëshmuar në menaxhimin e operacioneve dhe logjistikë;
 • Aftësi të larta menaxhuese;
 • Aftësi të larta komunikimi, të shkruar dhe folur;
 • Njohja e shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze;

Si te aplikoni:

Personat e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre në formë të CV-së në adresën elektronike: hr@oxa-group.com, me titull në subject:  Operations and Logistics Manager.

Aplikimi  është i hapur nga data 24.01.2020 deri më 15.02.2020.

Vetëm kandidatët e listës së ngushtë do të ftohen në intervistë.

Shikime 3317
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC