ITD Prishtinë

Sales Manager

	 	 

ITD Prishtine shpk, shpall konkurs per:

Sales Manager

1. KËRKESAT BAZË PËR ARSIMIM, KUALIFIKIM, EKSPERIENCË:

 • Diplome universitare – ekonomi ose shkenca kompjuterike
 • Te pakten 3 vjet experience ne pozicione pune analoge ne kompani private
 • Njohuri e mire e produkteve IT – e detyrueshme
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese

2.    DETYRA DHE PËRGJEGJËSI:

 • Njeh dhe zbaton me perpikmeri procedurat operacionale, IP dhe rregulloret e punes te lidhura me postin.
 • Njeh politikat e shitjes së kompanisë dhe t’i zbaton me rigorozitet ato në çdo proces të shitjes, duke qenë në përputhje me Modelin e Biznesit të përcaktuar në kompani.
 • Njeh specifikat e bizneseve të klienteve për të cilët kujdeset, kapacitetet blerëse dhe politikat e tyre te shitjes kur i aplikojne. Analizon me kujdes marrëdheniet me klientet e tij dhe bën propozime të vazhdueshme për përmirësimin e këtyre marrëdhënieve.
 • Njeh shumë mirë strukturën e çdo klienti qe trajton (Prokurimet, IT Depat., Dept. Juridik etj.) dhe procedurat e tyre të blerjeve. Ka njohuri për procesin e blerjes te tyre (kriteret e vendimmarrjes, matricën e influencës, etj) dhe ndan këtë informacion me ekipin e shitjeve.
 • Mban marrëdhënie korrekte me klientet me qëllim garantimin e një bashkëpunimi sa më produktiv dhe afatgjatë me ta.
 • Ndjek ne menyre te vazhdueshme situaten me konkurentet raporton tek DSH ne menyre periodike minimalisht nje here ne jave.
 • Realizon objektivat e shitjes të vendosur nga kompania per periudhen.
 • Identifikon, analizon dhe propozon klientë të rinj potencialë.
 • Mirëmban kontratat me klientët e tij dhe kujdeset për rinovimin e tyre.
 • Është përgjegjës për të gjithë ciklin e shitjes nga evidentimi i oportuniteveve deri kryerjen e pagesës nga klienti.
 • Realizon aktivitete shitjeje duke u fokusuar tek klientët e rinj ose ekzistues nëpërmjet prezantimeve të ndryshme, realizimin e demonstrimit të zgjidhjeve. Transmeton dhe ndjek ecurinë e ofertave dhe paketave që përcakton SMP dhe përcjell feedback-un nga klientët e tij. popozon politika eficiente për shitjet, të dedikuar për segmentin e tregut.
 • I jep ide tek DSH për aktivitete marketing/promocione dhe implementimin e tyre .
 • Bashkëpunon me PM, Asistente shitje, etj nga ekipi i kompanise (sipas nevojes) për të pergatitur/mundesuar ofertimin (produktet/sherbimet, planifikime pune / burimesh).
 • Ndjek në mënyrë të vazhdueshme dhe eficiente debitoret për të mbajtur nën kontroll nivelin e
 • Raporton tek Drejtori i Shitjeve mbi punën që kryen.

Kompania ofron këto kushte:

 • Orari i punës: e Hënë – e Premte (40 orë ne javë)
 • Pagë konkurruese në treg
 • 20 dite pushim vjetor në vit, dhe te gjitha lejet tjera sipas ligjit.
 • Transport të organizuar për punonjesit Prishtinë- Kompani.
 • Mundësi për zhvillim profesional dhe trajnime.

Ju lutem, të specifikohet pozita në subject kur te aplikoni!

Ju lutem, dergoni CV dhe dokumentet tjera shtese, si Certifikata te shkollimit, trajnimeve etj, ne email adresen: humanresources@itd-ks.com

Data e fundit për aplikim është 18 Dhjetor 2019.

Shikime 2489
Kategoria Shitje
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC