Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

jednog (1) Konsultanta za Obnovljivu Energiju (KOE)

	 	 

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći: 

KONKURS

za

jednog (1) Konsultanta za Obnovljivu Energiju (KOE)

Delovodni broj: 02/2019

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisni pravni subjekat uspostavljen zakonom o istom kako bi se pomoglo u zadovoljavanju potrebe za povećanjem pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju stvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodate vrednosti, unapređenja trgovinskog bilansa i povećanja prilika za finansiranje MMSP.

Ovo radno mesto se finansira putem Sporazuma o programu prag između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. Program prag nastoji da ojača energetski sektor podsticanjem tržišnog pristupa za smanjenje troškova energije za domaćinstva i privredu, podsticanjem energetske efikasnosti i razvojem novih izvora proizvodnje električne energije. Finansijska sredstva za Program prag, a samim tim i za ovo radno mesto u KFKJ, predviđena su do 30.09.2021. god.

Opis radnih dužnosti:

KOE radi neposredno sa višim upravnikom rizika KFKJ i konsultantom SKRPF. KOE podržava upravljanje rizikom u instituciji tehničkom ekspertizom sa perspektive OE prilikom osmišljavanja i stvaranja unutrašnjih procesa, ocenjivanja prijava za projektno finansiranje u oblasti OE i davanjem podrške rukovodstvu u toku ocene kvalifikovanosti prijava za jemstvo u oblasti OE. KOE radi kao konsultant sa skraćenim radnim vremenom u KFKJ, sa očekivanim angažmanom do 200 dana do 30.09.2021. god.

Dužnosti i odgovornosti:

 • KOE podržava rukovodstvo institucije oko utvrđivanja kriterijuma kvalifikacije za ulaganja u oblasti OE, a za koja se traže jemstva, prema opciji KFKJ za jemstva u oblasti OE;
 • KOE podržava rukovodstvo institucije tehničkom ekspertizom oko ocene vrednosti kredita i kriterijuma kvalifikacije ulaganja u oblasti OE;
 • KOE ocenjuje rizik po životnu sredinu i društvo, prema ekološkim i socijalnim standardima IFC-a, koji potiče od projekata u oblasti OE, a koji traže jemstva u sklopu opcije za OE;
 • KOE sarađuje i radi sa stručnjakom za kreditni rizik oko izrade i planiranja potrebnih alatki za ocenu tehničkog aspekta projekata u oblasti OE;
 • Podržava upravljanje rizikom preko izrade alatki za ocenu kreditnog rizika;
 • Pomaže oko analize i obrade prijava za jemstvo u sklopu opcije projektnog finansiranja u oblasti OE sa tehničko inženjerskog aspekta;
 • Ostvaruje sadejstvo sa odeljenjima partnerskih finansijskih institucija zaduženih za rizik i kredite.
 • Sastavlja izveštaje na engleskom i albanskom jeziku za rukovodstvo institucije, Odbor direktora i donatore institucije;
 • Sastavlja izveštaje zasnovane na podacima na engleskom i albanskom jeziku, na osnovu analitičke ocene kredita;
 • Daje preporuke za izmenu postojećih proizvoda ili izradu novih proizvoda;
 • Obavlja dodatne zadatke i dužnosti koje odredi i zatraži upravni direktor;

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u oblasti inženjeringa, životne sredine ili srodnoj oblasti, ili specijalizacija/stručno uverenje u oblasti obnovljive energije, energetske efikasnosti ili srodnoj oblasti;
 • Dokazano upravljanje projektom i srodno radno iskustvo; Među disciplinske veštine u vezi sa tehničkim aspektom projekata u oblasti OE sa finansijskim projekcijama u oblasti OE kandidatu daju prednost;
 • Najmanje 5 godina relevantnog iskustva u realizaciji ili pružanju usluga konsultacija u projektima obnovljive energije na Kosovu ili u drugoj zemlji u regionu;
 • Iskustvo sa različitim vladinim agencijama ili među disciplinskim timom u oblasti OE je poželjno;
 • Iskustvo u realizaciji solarnih projekata dobija prednost;
 • Odlično poznavanje kosovskih i zakona u regionu te regulatornog okvira u energetskom sektoru;
 • Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku;
 • Dobre međuljudske veštine i timski rad;
 • Spreman da razvija lično znanje u datoj oblasti i sposobnost da radi nezavisno.

Vreme, trajanje i mesto rada

KOE zaključuje ugovor na jednu (1) godinu, koji potom može da se obnovi, a mesto rada je u prostorijama KFKJ u Prištini. Ugovor KOE može da se produži u zavisnosti od zadovoljavajućih rezultata nakon ocene rada i potreba institucije.

Prijava:

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Biografija i motivaciono pismo;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org, a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Prijavu podnosi: ime i prezime_ Radno mesto“

Konkurs je otvoren do 06.12.2019. godine, do 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Shikime 193
Kategoria Konsulencë
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC