Transport & Logistic Solution

Specialist i Logjistikës

	 	 

Konkurs per punesim, specialist logjistike.

Shpallje per vende te lira pune ne kompanine TLS sh.p.k- Transport & Logistic Solution.

Fusha e veprimit te postit te punes Specialist logjistike dhe menaxher shitjeje.

Organizimi me perpikmeri dhe korrektesi I transportit te mallrave nga vendi I origjines deri ne destinacionin e kerkuar nga klienti sipas kerkesave specifike te klientit dhe ne perputhje me procedurat operacionale te kompanise.

Specialisti I logjistikes  dhe shitjes analizon dhe perpilon strategjine e organizimit te transportit ne menyren me eficiente te mundeshme dhe shitjes se sherbimeve ne perputhje me kerkesat e klientit dhe  objektivat e Kompanise,.

Detyrat dhe pergjegjesite;

 • Komunikim teper korrekt dhe professional me klientet si ne procedure standarte te operimit ashtu dhe ne zgjidhjen e problemeve logjistike dhe ankesave te klientit.
 • Perpjekje maksimale per kenaqjen e klienteve besnik dhe  zgjerimin e aktivitetit me klient te rinj. Aftesia per negocim me klientet .
 • Përgatit analiza të tregut, të konkurrencës, të çmimeve dhe ia prezanton ato kompanisë.
 • Informon klientët potencialë në lidhje me shërbimet dhe ofertat.
 • Saktesia ne marrjen e informacioneve te domsdoshme nga kerkesat e klienteve dhe perpunimi I te dhenave per organizimin e transportit te ngarkesave ne kohen e duhur.
 • Kordinimi I porosive te klienteve ne organizimin efficient te transportit grupazh ne import dhe eksport.
 • Kujdes I vecante dhe vemendje maksimale ndaj kerkesave specifike te klienteve, angazhimi I strukturave perkatese per realizimin me sukses te kerkesave te klientit.
 • Identifikimi I furnitoreve /partnereve qe do organizojne transportet perkatese dhe percjellja e informacionit te sakte tek ata per rezervimin e mjeteve (transportin me det/toke/ajer).
 • Evidenton dhe zgjidh ne kohe  problemet qe mund te dalin gjate procedures standarte te transportit .
 • Mban te informuar palet e interesuara per statusin e mallit ne transport.
 • Koordinon me agjensite doganore ne import dhe export per pergatitjen ne kohe te procedurave doganore dhe sigurimin e dokumentacionit perkates.
 • Komunikim dhe koordinim shume I mire me departmentet e tjera ne kompani per perfundimin zinxhir te proceseve te punes nga ofertimi deri ne faturimin e sherbimit ndaj klientit.
 • Pergatitjen e raporteve periodike mbi rezultatet  e arritura dhe percaktimi  objektivave per te ardhmen.

Kriteret dhe kushtet e pranimit;

 • Duhet te kete komunikim shume te mire, te dije te punoje mire ne skuader, te jete person pozitiv e mendje hapur, me vizion dhe I perkushtuar ne pune.
 • Te kete experience pune mbi 3vjet.
 • Preferohen kandidate te cilet kane pervoje pune ne kompani transporti apo department logjistik dhe department shitjeje.
 • Ose qe kane perfunduar shkollen ne profilin logjistik , transport, shpedicion.
 • Te kete arsimin e larte, prefereohet te kete mbaruar studimet ne vendet e Eu ose USA.
 • Te zoteroje gjuhen Angleze, Serbe ( prefereohet te njohe dhe gjuhe te tjera).

Te gjithe kandidatet qe I plotesojne kushtet e siperpermendura  te dergojne menjehere  CV ne adresen albanamakashi@tls-ks.com;

Kandidatet qe plotesojne kriteret do njoftohen per daten e intervistes.

TAGS:  Transport & Logistic Solution, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1577
Kategoria Logjistikë
Skadon 16 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC