Hotel Garden

Recepsioniste

	 	 

Pozicioni: Recepsioniste

Pergjegjësia

Është përgjegjëse për të siguruar shërbime të shkëlqyeshme për të gjithë mysafirët që nga momenti i kontaktimit, arritjes, qëndrimit dhe shkuarjes. Poashtu është përgjegjës për sigurimin e një atmosfere miqësore dhe të këndshme për mysafirët.


Detyrat
• Ofrimi i shërbimeve cilësore për mysafirët si filozofi bazike e hotelit.

• Konatktimi me mirësjellje e mysafairëve potencial të cilët interesohen për shërbime të hotelit

• Plotësimi dhe mirëmbajtja e regjistrimeve të Librit të porosive

• Rikontaktimi i mysafirëve të interesuar

• Pritja me mirësjellje e mysafirëve të cilët kanë arritë në hotel

• Evidentimi i mysafirëve të cilët vendosen në hotel në Librin e mysafirëve

• Kërkimi i dokumentacionit personal, fotokopjimi dhe mirëmbajtja e tyre

• Dhënja e informacioneve të nevojshme për mysafirët

• Komunikimi sipas kërkesës promocionet e hotelit, atraksionet lokale dhe pikave tjera të interesit

• Përcjellja e kërkesave të mysafirëve stafit përgjegjës për përmbushjen e tyre

• Kontaktimi i mysafirëve nëse i është kryer shërbimi i kërkuar

• Vlerësimi i kënaqshmërisë dhe kërksave të tyre gjatë kontrollit dalës dhe shënimi i këtyre përshtypjeve në Librin e përshtypjeve të mysafirëve

• Kryerja e pagesave për shërbimet e ofruara nga hoteli

• Kryerja e detyrave tjera të përcaktuara nga Përgjegjësja e menagjerit

Aftesite

• Njohja e punës me kompjuter dhe programet MS Office

• Njohja e gjuhës angleze

• Të jetë komunikative

• E motivuar për punë

• Aftësi për punë nën presionin e kohës

• Gatishmëri për punë jashtë orarit

Kushetet e punës dhe paga shumë të mira.

apliko@hotelgarden-ks.com me Subjet: Emertimi i vendit te punes:

Shembull

Email: apliko@hotelgarden-ks.com

Subject: Recepsioniste

Aplikuesja dhet te jete Femer

Dokumentet e nevojshme per aplikim:

Cv- së duhet ti bashkangjitet nje foto e formatit te vogel, te gjitha eksperiencat e meparshme si dhe rekomandimet per ato qe i posedojne.

Garden

Shikime 545
Kategoria Mikpritje
Skadon 7 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC