1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE - PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës Angleze…………….(1)

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Njohuri adekuate kompjuterike
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës
 • Aftësi për të punuar nën presion

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 02.08.2024

info@gjimnazicambridge.com
www.kcg-ks.com | +383 49 554 500
Rr. “Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë

Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 02/08/24 (14 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet