1
PREMIUM

Arkëtar në Ekspoziturën në Lipjan

Ruaj
NLB Banka
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, rishpall

KONKURS 

për zgjedhjen e kandidatit për vendin e punës

Arkëtar në Ekspoziturën në Lipjan (një vend pune, për kohë të caktuar për zëvendësim deri në kthimin e të punësuarës së caktuar nga pushimi i lehonisë).

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Preferohet diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjashme;
 • Preferohet së paku 1 vjet përvojë pune në institucione financiare;
 • Aftësi në shitje dhe përvojë në administrimin e parave;
 • Shkathtësi kompjuterike posaçërisht në Excel;
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 

 • Përgjegjës për gjendjen e parave të gatshme “cash-it” në arkë;
 • Është përgjegjës për realizimin e planeve të caktuara te shitjes dhe objektivave;
 • Afarizmi në arkë për persona fizikë dhe juridik dhe shitja;
 • Vendosja e kontakteve me klientët, orientimi dhe informimi i tyre
 • Kryerja e deponimeve dhe tërheqjeve me para te gatshme;
 • Në raste dhe sipas kërkesës së udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe transaksione “non cash”;
 • Promovimi dhe shitja e drejtpërdrejt e produkteve bankare dhe e shërbimeve financiare të Bankës;
 • Këshillimi i klientëve me rastin e zgjedhjes dhe marrjes së vendimeve nga ana e tyre mbi produktet dhe shërbimet bankare, si dhe për mënyrat e shfrytëzimit të tyre,
 • Barazimi i arkave dhe përgatitja e raporteve në fund të ditës;
 • I raporton arkëtarit kryesor dhe udhëheqësit të Ekspoziturës;
 • Sipas kërkesës të udhëheqësit të drejtpërdrejt kryen edhe punë dhe detyra të tjera nga fushëveprimi i vendit të punës. 

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com , deri më datën 18 korrik 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe CV-ja.

Kategoria Retail dhe Distribuim
Skadon 18/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet