1

Mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës Shqipe, Mësimdhënës/e për lëndën e Kimisë, Mësimdhënës/e për lëndën e Teknologjisë

Ruaj
Horizon School
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

K O N K U R S

Institucioni Privat i Arsimit Parauniversitar, Horizon School licencuar nga MASHTI me numër licence 3-1214, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, Ligjin Nr. 03/L-212 të Punës, si adhe Statutin e shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës, për vitin shkollor 2024/2025, si vijon:

 

 •  Mësimdhënës/e për lëndën e Gjuhës Shqipe;
 • Mësimdhënës/e për lëndën e Kimisë ( mësimi zhvillohet në gjuhën angleze);
 • Mësimdhënës/e për lëndën e Teknologjisë ( mësimi zhvillohet në gjuhën angleze).

 

1. Kualifikimet e nevojshme:

Kandidatet duhet të kenë të përfunduar shkollimin përkatës universitar sipas Ligjit për Arsimin Parauniversitar 

 

 • Fakulteti i Filologjisë (Departamenti i Gjuhës Shqipe);
 • Fakulteti i Shkencave të Natyrës ( Departamenti i Kimisë);
 • Fakulteti i Teknologjisë së Komunikimit, Informacionit dhe Robotikës.

 

Kualifikime tjera:

 • Përvoja relevante profesionale;
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve;
 • Njohuri adekuate kompjuterike;

Aftesi:

 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
 • Shkallë të lartë të vetiniciativës;
 • Aftësi të bashkëpunimit në grup.

2. Mënyra e aplikimit

Kandidatet e interesuara duhet të dërgojnë dokumentet e kërkuara më poshtë në emailin info@horizonschool-ks.com.

 • CV-në;
 • Diplomat universitare;
 • Trajnime dhe certifikime;
 • Dokument identifikimi;
 • Dokumente tjera përcjellëse.

3.Shënim: Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri më datë 22/07/2024.

Kategoria Edukim, Shkencë & Hulumtim
Skadon 22/07/24 (3 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet